This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล R240D/R230D

เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล (RRU) ที่พร้อมใช้งานสูงพร้อมด้วยการสนับสนุนของ PoE สำหรับใช้งานในร่มในโซลูชัน Wi-Fi แบบกระจายของ Huawei Agile ติดตั้งบนผนัง เพดาน หรือในกล่องขนาด 86 มม. และเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดเข้าใช้งานส่วนกลาง อุปกรณ์ทั้งหมดประกอบด้วยโมดูลไร้สาย IEEE 802.11a/b/g/n/ac และสามารถใช้งานได้ทั้งบนแถบความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz

ระบบอัจฉริยะแบบออนบอร์ดรองรับการรักษาความปลอดภัย RADIUS ที่ครอบคลุมและนโยบายต่าง ๆ ของ QoS สำหรับ BYOD และความคล่องตัวขององค์กร RRU สามารถติดตั้งเข้ากับเพดานหรือผนัง หรือฝังในกล่องขนาด 86 มม. เสาอากาศในตัวและไฟแสดงสถานะ LED ที่ครอบคลุมช่วยให้สามารถติดตั้ง RRU ได้ทุกที่โดยไม่มีผลต่อการออกแบบภายในหรือการตกแต่ง

RRU อเนกประสงค์พร้อมด้วยการสนับสนุนของ PoE ที่ใช้ในโซลูชัน Wi-Fi แบบกระจายของ Huawei Agile ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งานส่วนกลางสำหรับการใช้งานกลางแจ้งของระบบเครือข่ายไร้สายที่ยืดหยุ่น

  • ตรงตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac รองรับเทคโนโลยี 2 x 2 MIMO, ทำงานได้ทั้งบนแถบความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz พร้อมทั้งมีสัญญาณแรงและอัตราไร้สายแบบกิกะบิต
  • ติดตั้งเข้ากับเพดานหรือผนังหรือฝังในกล่องขนาด 86 มม.
  • สามารถจัดการได้อย่างสม่ำเสมอโดยจุดเข้าใช้งานส่วนกลาง และไม่ได้ใช้สิทธิการใช้งานทรัพยากร
  • รองรับผู้ใช้งานแบบใช้สายและไร้สาย: R240D รองรับอินเทอร์เฟสอีเธอร์เน็ตของดาวน์ลิงก์สำหรับการเชื่อมต่อผู้ใช้งานแบบใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

R240D

R230D

ขนาด (ส x ก x ล)

140 x 86 x 41.5 มม.

120 x 86 x 26 มม.

กำลังไฟอินพุท

DC: 12V ± 10%

แหล่งจ่ายไฟ PoE ตรงตามมาตรฐาน IEEE 802.3af/at

แหล่งจ่ายไฟ PoE ตรงตามมาตรฐาน IEEE 802.3af/at

อัตราการใช้พลังงานสูงสุด

8W

5.1W

อุณหภูมิการทำงาน

0°C ถึง 40°C

0°C ถึง 40°C

ประเภทเสาอากาศ/กำลังขยายของเสาอากาศ

เสาอากาศในตัว — 2.4G: 2dBi, 5G: 3 dBi

เสาอากาศในตัว — 2.4G: 3 dBi, 5G: 4 dBi

จำนวนสูงสุดของผู้ใช้พร้อมกัน

≤ 256

≤ 256

กำลังส่งสูงสุด

21 dBm (กระแสไฟฟ้ารวม)

21 dBm (กระแสไฟฟ้ารวม)

MIMO: การสตรีมเชิงพื้นที่

2 x 2:2

2 x 2:2

โพรโทคอลวิทยุ

802.11a/b/g/n/ac

802.11a/b/g/n/ac

อัตราสูงสุด

1.167 Gbit/s

1.167 Gbit/s

โหมดการติดตั้ง

การติดตั้งบนเพดาน ผนัง และฝังเข้าไปในกล่องขนาด 86 มม.

การติดตั้งบนเพดาน ผนัง และฝังเข้าไปในกล่องขนาด 86 มม.

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Share link to: