Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Safe City: Abidan, Côte D'Ivoire

Bezpieczne miasto: Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej

Pułkownik Guelpetchin Ouattara, kierownik IT i rozwiązań śledzących dla policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wybrzeża Kości Słoniowej omawia projekt bezpiecznego miasta w Abidżanie.