Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Proste, otwarte, elastyczne

Dzięki chmurze, dużym zbiorom danych i mobilnemu Internetowi generującemu ogromny ruch dodatkowy, globalne inwestycje w rozwój centrum danych (DC) sięgają już 1,5 miliarda USD, a dostawcy usług internetowych (ISP) muszą oferować coraz większą elastyczność i skalowalność oraz szybkie wdrażanie nowych usług, wydajną obsługę (O&M) oraz konwergencję technologii i urządzeń.

Rozwiązanie sieci centrum danych CloudFabric firmy Huawei ma na celu tworzenie prostych, otwartych i elastycznych sieci DC w chmurze dla dostawców usług internetowych, zdolnych do obsługi przedsiębiorstw i aplikacji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie zapewnia kompleksowe usługi upraszczające konstrukcję DCN opartą na różnych produktach sieciowych.

Do przełączników centrów danych Huawei należy wiodący w branży przełącznik rdzeniowy CloudEngine 12800, wysokowydajne przełączniki Top Of Rack (TOR) CloudEngine 8800, 7800, 6800 i 5800 oraz przełącznik wirtualny CloudEngine 1800 V. Przełączniki są używane z kontrolerem zwinnym Huawei do budowania programowalnych sieci DC, sieci nowej generacji.

Dowiedz się więcej

  • Elastyczne

    Połączenia o najwyższej gęstości w branży 100G obsługują dostęp do ponad 50 tys. serwerów.

  • Zautomatyzowane

    Zautomatyzowane wdrażanie i obsługa sieci pozwalają na dostarczanie usług i lokalizowanie błędów w ciągu kilku minut.

  • Otwarte

    Standaryzowana otwarta architektura umożliwia partnerstwo typu open source, tworząc ekosystem otwartej chmury E2E.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.