Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązanie dzierżawionego łącza

Era chmury przyspieszyła rozwój IoT i Big Data. W konsekwencji szybko wzrosło zapotrzebowanie na prywatne linie przedsiębiorstw, zróżniocowane są również wymogi dotyczące jakości linii. MŚP wymagają wielu metod zarządzania VPN w celu kontrolowania prywatnych linii między siedzibą główną i jej oddziałami lub między intranetem a Internetem. Dostawcy OTT potrzebują większej przepustowości i szybkiego wdrożenia, aby szybko wdrożyć usługę. Administracja i branża finansowa w coraz większym stopniu koncentruje się na bezpieczeństwie i poufności linii prywatnych.

Rozwiązania dzierżawionych linii Huawei zadowolą klientów z różnych branż za pomocą jednej sieci.

Dowiedz się więcej

  • Konwergencja

    Transportery VC, pakiet i OTN z zunifikowanym połączeniem krzyżowym.

  • Ultraszerokopasmowe łącze L0 do L2

    Wysokowydajne i wielokrotne metody ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa biznesowego.

  • Elastyczna sieć VPN L2 do L3

    Szybkie wdrożenie i dostosowanie do wielu usług.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.