Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Platforma sieciowa e-administracji Huawei

Huawei oferuje wiele rozwiązań sieciowych, które pomagają systemom informatycznym administracji poprawić kluczowe funkcje, od bardziej rygorystycznego bezpieczeństwa po lepszą współpracę przy użyciu urządzeń stacjonarnych i mobilnych.

Rozwiązania te mogą zwiększyć interoperacyjność sieci, aby poprawić wymianę informacji i uprościć konserwację. Lepsze współużytkowanie zasobów zwiększa wydajność, eliminując jednocześnie duplikaty inwestycji w infrastrukturę IT.

Rozwiązanie platformy sieciowej e-administracji Huawei zaweira ujednolicone sieci e-administracji i kompleksowe bezpieczeństwo e-administracji, a platforma jest specjalnie dostosowana do wymogów administracji publicznej.

Ujednolicone sieci e-administracji

Zunifikowane sieci e-administracji firmy Huawei zapewniają usługi dostępu, migracji i konserwacji za pomocą wielopoziomowego systemu zarządzania z uproszczonym interfejsem administracyjnym dla sieci rozległych (WAN), metropolitalnych sieci komputerowych (MAN), sieci lokalnych (LAN) i kampusu sieci.

Wielopoziomowa współpraca między departamentami umożliwia pracownikom dostęp do sieci e-administracji w dowolnym miejscu i czasie. Platforma oferuje również usługi interaktywne dla ogółu społeczeństwa, dostarczając wydajne usługi sieciowe o każdej porze dnia.

Kompleksowe bezpieczeństwo e-administracji

Rozwiązanie bezpieczeństwa e-administracji Huawei opiera się na kompleksowym systemie zabezpieczenia sieci, który chroni platformy chmurowe, sieci transmisyjne i terminale przed nieautoryzowanym dostępem i cyberatakami. Polityka audytu bezpieczeństwa i certyfikacji chroni terminale, urządzenia, sieci i centra danych. Huawei używa fizycznej, logicznej, polityki, aplikacji i izolacji dostępu do ochrony systemów, spełniających standardy poziomu 3 dla ochrony bezpieczeństwa administracji.

Dowiedz się więcej

Share link to: