Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Huawei

Wiodący system usług chmury hybrydowej

Tradycyjne usługi chmury nie mają jednolitego standardu i wymagają osobnego tworzenia oraz wdrażania. Ponadto istniejące chmury prywatne i publiczne wykorzystują własne standardy, co utrudnia udostępnianie zasobów.

Rozwiązanie chmury hybrydowej Huawei-Microsoft Azure Stack rozwiązuje te problemy, wykorzystując ujednolicony system, architekturę aplikacji, model usług, profil wdrażania oraz obsługę i utrzymanie. Rozwiązanie to umożliwia utworzenie systemu usługi chmury hybrydowej o wysokim poziomie elastyczności, sprawności, dynamicznego wdrażania i niskich kosztach. Zapewnia ujednolicony system tworzenia i testowania, a także pozwala klientom na elastyczne konfigurowanie oraz wdrażanie aplikacji i usług w chmurze.

Dowiedz się więcej

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: