This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  Inteligentna obsługa i utrzymanie zmniejsza koszty o 80%

  Wdrażanie tradycyjnych usług linii dzierżawionej wymaga przeprowadzenia konfiguracji lokalnej przez specjalistów co zmniejsza efektywność obsługi i utrzymania. Duży wzrost liczby filii przedsiębiorstwa powoduje większą złożoność typów aplikacji i kierunku przepływu zadań, brak przejrzystości usług, utrudnioną lokalizację usterek oraz wysokie koszty obsługi i utrzymania. Rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei zapewnia elastyczne świadczenie bezobsługowe i działanie urządzeń w trybie plug-and-play. Umożliwia także wizualizację stanu w całej sieci i udostępnia rozbudowane informacje statystyczne dotyczące lokalizacji, połączenia i aplikacji, co ułatwia diagnozowanie usterek i zmniejsza koszty operacyjne.

  Bezobsługowe udostępnianie

  Rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei obsługuje wiele trybów bezobsługowego udostępniania, a urządzenia CPE działają w trybie plug-and-play. Rozwiązanie obsługuje automatyczne wdrażanie i świadczenie usług w chmurze, a także umożliwia rozpoczęcie świadczenia usług w ciągu kilku minut. Ogranicza to wymagania techniczne dotyczące wdrażania lokalnego i znacznie poprawia efektywność wdrażania.

  Dowiedz się więcej

  Szybkie wdrożenie usługi

  Duża liczba zmian w aplikacjach przedsiębiorstwa wymaga dynamicznego dostosowania wielu zasad, ponieważ dostosowywanie ręczne jest nieefektywne. Rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei umożliwia automatyzację konfiguracji zasad usług, orkiestrację VAS i korzystanie z dynamicznych połączeń VPN dla połączeń wzajemnych usług w firmie, co upraszcza wdrażanie sieci w filiach.

  Dowiedz się więcej

  Wizualizacja

  Pomimo efektywności oraz ograniczonej obsługi i utrzymania tradycyjnych linii dzierżawionych w firmach nie można uzyskać informacji o ruchu dotyczącym aplikacji, a lokalizowanie usterek jest utrudnione. W przypadku dużego wzrostu liczby filii utrzymanie jest coraz trudniejsze, a koszty zbyt wysokie. Rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei obsługuje wizualizowane zarządzanie aplikacjami i połączeniami. Rozbudowane alarmy i dzienniki ułatwiają szybkie lokalizowanie usterek oraz upraszczają obsługę i utrzymanie dużej liczby filii.

  Dowiedz się więcej

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE