Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei

Power IoT Kick-Starts the Smart Grid Era

In the past, power distribution companies often faced challenges such as difficult supervision of electricity theft, high line loss, difficult electricity fee collection, and serious arrears. They also heavily relied on manual meter reading, resulting in high maintenance costs. Huawei’s solution uses innovative broadband PLC-IoT technology to achieve 100% meter reading success. As part of the solution, multi-method prepayment accelerates electricity fee collection, and multi-dimensional monitoring and analysis reduce line loss. The solution also integrates management of power distribution and consumption. All these features combine to increase the operating efficiency of power companies.

Power IoT

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.