Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei

IoT zasilania rozpoczyna erę inteligentnej sieci

W przeszłości firmy dystrybucyjne często stawały przed takimi wyzwaniami, jak trudny nadzór nad kradzieżą energii elektrycznej, duże straty na linii, utrudniony pobór opłat za energię elektryczną i poważne zaległości. W dużym stopniu polegali również na ręcznym odczytywaniu liczników, co skutkowało wysokimi kosztami konserwacji. Rozwiązanie Huawei wykorzystuje innowacyjną szerokopasmową technologię PLC-IoT, aby osiągnąć 100% sukces odczytu liczników. W ramach rozwiązania wielometodowa przedpłata przyspiesza pobieranie opłat za energię elektryczną, a wielowymiarowy monitoring i analiza zmniejszają straty na linii. Rozwiązanie integruje również zarządzanie dystrybucją i zużyciem energii. Wszystkie te cechy łącznie zwiększają efektywność pracy przedsiębiorstw energetycznych.

IoT zasilania

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.