Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Huawei

Konserwacja zapobiegawcza ułatwia transformację cyfrową wind

Wysokie budynki to powszechny widok w dużych miastach, co powoduje, że windy pełnią niezwykle istotną rolę. Poprawa bezpieczeństwa pasażerów i znaczne zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania to priorytety dla producentów wind. Rozwiązanie firmy Huawei do połączenia wind wykorzystuje bramy o najwyższej klasy mocy obliczeniowej do lokalnej optymalizacji agregacji i analizy danych z wind w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia przewidywanie usterek w czasie rzeczywistym oraz oparte na chmurze scentralizowane zarządzanie milionami wind, zmniejszając koszty obsługi i utrzymania oraz współczynnik awarii wind, co podnosi poziom bezpieczeństwa pasażerów.

IoT dla wind

Rozwiązanie firmy Huawei do połączenia wind umożliwia zbieranie danych z wind w czasie rzeczywistym i wysyłanie ich do systemu analizy Big Data. System ten obejmuje algorytmy podejmowania decyzji z systemami zewnętrznymi, co pozwala na zarządzanie zdalne i konserwację zapobiegawczą. Zapewnia to mniejszą liczbę nieplanowanych przerw serwisowych i większe bezpieczeństwo pasażerów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Dowiedz się więcej

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: