This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  Przyspieszenie transformacji centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie STaaS oferuje funkcję zautomatyzowanego przydzielania usług pamięci masowej oraz inteligentnego zarządzania danymi, umożliwiające transformację centrum danych w chmurze. Oprócz większej efektywności dzięki zautomatyzowanemu przydzielaniu usług zapewnia również funkcję zunifikowanego zarządzania urządzeniami i pul zasobów, czas wprowadzenia na rynek (TTM) liczony w minutach, inteligentną obsługę i utrzymanie z monitorowaniem poziomu usług oraz raportami dotyczącymi wydajności przydzielania pamięci masowej i pojemności. Rozwiązanie odznacza się dużą elastycznością dzięki możliwości modyfikacji umów SLA i koordynowaniu danych zarówno na terenie przedsiębiorstwa, jak i poza nim. Funkcje ochrony danych i wykonywania kopii zapasowych chmury hybrydowej / odzyskiwania po awarii gwarantują niezawodność.

  xxx

  Dowiedz się więcej

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE