This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  Rozwiązanie aktywne-aktywne

  Rozwiązanie aktywne-aktywne firmy Huawei jest oparte na wiodącej w branży funkcji HyperMetro systemów pamięci masowej Huawei OceanStor dla przedsiębiorstw. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z funkcji aktywne-aktywne w centrach danych wdrożonych w odległości do 100 kilometrów oraz sieci WWW, klastrów bazy danych, urządzeń równoważenia obciążenia, urządzeń transportowych, sieci i innych elementów. Rozwiązanie to umożliwia automatyczne przełączanie do trybu awaryjnego bez informowania o stanie usługi w przypadku awarii urządzenia lub tylko jednego centrum danych. Ponadto zapewnia zerowy docelowy punkt przywracania (Recovery Point Objective, RPO) oraz zerowy czas odzyskiwania (Recovery Time Objective, RTO).

  XXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Dowiedz się więcej

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE