Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych

Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych firmy Huawei to nowoczesna podstawa dla rozproszonych aplikacji w chmurach. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej centra danych muszą spełniać następujące warunki:

  • Łatwe skalowanie w górę lub na zewnątrz w celu spełnienia rosnącego zapotrzebowania na przetwarzanie w chmurze i wirtualizację
  • Uwzględnienie inteligentnych mikromodułów w technologii „plug-and-play”, spełniających wymagania centrów danych w siedzibach lub placówkach
  • Bazowanie na inteligentnych, cyfrowych technologiach sieciowych

Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych firmy Huawei umożliwia obniżenie wydatków inwestycyjnych, korzysta z energooszczędnych technologii w celu ograniczenia współczynnika efektywności energetycznej Power Usage Effectiveness (PUE) oraz pozwala na drastyczne cięcia kosztów eksploatacyjnych dzięki proaktywnym technikom z dziedziny obsługi i zarządzania (O&M).

Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych firmy Huawei pozwala pozbyć się mało elastycznych, nieprzewidywalnych usług oferowanych przez konwencjonalne centra danych, zwiększa współczynnik zwrotu z inwestycji i pozwala uporać się z problemem nadmiernego zużycia energii.

Inteligentna, modułowa architektura

Nasze rozwiązanie pozwala na uproszczenie konstrukcji i przyspieszenie wdrażania usług. Inteligentne mikromoduły w technologii „plug-and-play” pomagają w obniżeniu wydatków inwestycyjnych. Prefabrykowane komponenty i szybki montaż w lokalizacji klienta pozwalają na skrócenie cyklów wdrożeń o 8-12 tygodni oraz skrócenie czasu konstrukcji nawet o 50 procent.

Niedroga energia

Duże wydatki na energię wiążące się z konwencjonalnymi centrami danych obniżają zyski i przyczyniają się do emisji szkodliwych substancji.

Firma Huawei stosuje zaawansowane systemy zasilania dla centrów danych. Technologia uszczelnionych, osobnych kanałów pozwala na uniknięcie mieszania zimnego i ciepłego powietrza, tym samym ograniczając pobór energii. Technologie chłodzenia, takie jak zasilacze UPS o dużej precyzji, klimatyzatory z przetwornicą prądu stałego oraz chłodzenie rzędowe powodują obniżenie współczynnika PUE do wartości zaledwie 1,2. Współpraca systemów chłodzących oraz interaktywna regulacja na poziomie warstwy usług gwarantują optymalne działanie poszczególnych systemów i ich komponentów. Funkcje oszczędzania energii pozwalają na dalsze obniżki kosztów. Automatyczna analiza wykorzystywania zasobów, przestrzeni, zasilania, chłodzenia i przepustowości portów optymalizują wykorzystywanie zasobów centrów danych i zapewniają maksymalny zwrot z inwestycji.

Zarządzanie siecią

Jak dotąd funkcje zarządzania siecią nie były w stanie monitorować w czasie rzeczywistym środowiska, stanu urządzenia oraz kondycji (Status Of Health (SOH)) centrów danych. Jednak firma Huawei oferuje warstwowy, scentralizowany nadzór — zunifikowaną platformę zarządzania siecią, kontrolującą miliony punktów testowych i oferującą przejrzysty przegląd funkcjonowania sieci. Pracownicy mogą sobie udostępniać dane O&M, co przekłada się na większą wydajność.

Niezawodność

Konwencjonalne centra danych są zależne od kosztownych, często niepotrzebnych środków w celu zagwarantowania niezawodności i ciągłości usług. Dzięki rozwiązaniu Huawei czujniki cyfrowe, mechanizmy wykonawcze i kontrolery zapewniają pomiar stanu na poziomie części, komponentu i systemu. Parametry SOH mogą być weryfikowane na różnych poziomach, pozwalając na wczesne zgłaszanie usterek. Proaktywne techniki O&M oraz wymiana części w odpowiednim czasie pomagają w wydłużeniu okresu eksploatacji urządzeń oraz zwiększają niezawodność systemu.

Get Big Benefits with Enterprise ICT Solutions from Huawei

Easy

Modular architecture and digital systems simplify data center operations.

Green

Intelligent management and network collaboration enhance operational efficiency.

Reliable

Triple reliability design and proactive protection ensure service continuity.

Share link to: