This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  Wiodący system usług chmury hybrydowej

  Tradycyjne usługi chmury nie mają jednolitego standardu i wymagają osobnego tworzenia oraz wdrażania. Ponadto istniejące chmury prywatne i publiczne wykorzystują własne standardy, co utrudnia udostępnianie zasobów.

  Rozwiązanie chmury hybrydowej Huawei-Microsoft Azure Stack rozwiązuje te problemy, wykorzystując ujednolicony system, architekturę aplikacji, model usług, profil wdrażania oraz obsługę i utrzymanie. Rozwiązanie to umożliwia utworzenie systemu usługi chmury hybrydowej o wysokim poziomie elastyczności, sprawności, dynamicznego wdrażania i niskich kosztach. Zapewnia ujednolicony system tworzenia i testowania, a także pozwala klientom na elastyczne konfigurowanie oraz wdrażanie aplikacji i usług w chmurze.

  Dowiedz się więcej

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE