Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Huawei

Usługa planowania i projektowania sieci komórkowej

W erze szerokopasmowych sieci komórkowych korporacyjne sieci mobilne obsługują różnego rodzaju usługi, jak łączność głosowa, szerokopasmowa transmisja danych i gromadzenie dużych zbiorów danych, które umożliwiają przedsiębiorstwom bardziej inteligentne działanie. Przedsiębiorstwa napotykają jednak wiele wyzwań, szczególnie związanych ze skomplikowanymi scenariuszami wdrażania, jak na mostach, w tunelach i płaskowyżach oraz obszarach górskich. Są to przeszkody, w przypadku których trudno jest zagwarantować długoterminowe i stabilne działanie. Wyzwanie stanowią ponadto skomplikowane połączenia międzysystemowe, ponieważ trudno jest zapewnić jakość połączeń międzysystemowych i integrację usług. Złożone operacje są dodatkowym problemem. W obliczu nieprzewidywalnych zdarzeń, jak awarie zasilania, zmiany środowiskowe lub niewłaściwe operacje ręczne, natychmiastowe przywrócenie usług po przerwie może być skomplikowane.

Usługa Huawei planowania i projektowania sieci komórkowej zapewnia rozwiązanie nadmiarowości dla całego systemu. Rozwiązanie zmniejsza przerwy w obsłudze i zapewnia wysoką niezawodność systemu. Dostosowanie projektu i planowania do scenariusza spełnia wysokie wymagania serwisowe. Zapewnia połączenie systemu za pomocą testów IoT w OpenLab i innych wiodących w branży dostawców oraz poprzez weryfikację integracji wielu systemów. Opierając się na wymaganiach serwisowych, zapewnia najlepsze rozwiązania do projektowania sieci według wskazówek inżyniera, które skracają okres budowy sieci i zwiększają zwrot z inwestycji (ROI) dla klientów.

Usługa planowania i projektowania sieci komórkowej

Partnerzy

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: