Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Współpraca z systemami NMS

Urządzeniami sieci kampusowej Huawei można zarządzać za pomocą popularnych systemów zarządzania siecią (NMS) firm trzecich. Systemy zarządzania siecią innych firm mogą zapewniać monitorowanie sieci i analizę ruchu, konserwację i zarządzanie wydajnością urządzeń, a także funkcje zarządzania konfiguracją urządzeń dla klientów. W ten sposób zwiększona kompatybilność i skalowalność są wspierane w sieciach klientów.


 System NMS dostawcy-strony trzeciej  Opis współdziałania
 Solarwinds  Zarządzanie urządzeniami i siecią
 CA Technology  Zarządzanie urządzeniami i siecią
 NNMi  Zarządzanie urządzeniami i siecią
 Whatsup Gold-Network Monitoring Software  Zarządzanie urządzeniami i siecią
 Paessler-PRTG  Zarządzanie urządzeniami i siecią
 IBM-Qradar  Zarządzanie dziennikiem
 SolarWinds-Kiwisyslog  Zarządzanie dziennikiem