Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei

Rozwiązanie kopii zapasowej

Wraz z niedawnym gwałtownym wzrostem ilości danych tworzenie kopii zapasowych danych nigdy nie było tak istotne. Poprawa wydajności tworzenia kopii zapasowych, redukcja kosztów budowy systemów kopii zapasowych i uświadomienie sobie ich wartości - takie zadania mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw w ich cyfrowej podróży.

Rozwiązania Huawei do tworzenia kopii zapasowych zapewniają scentralizowane i kompleksowe tworzenie kopii zapasowych, obsługujące tworzenie kopii aplikacji baz danych, systemów plików, maszyn wirtualnych (VM), dużych zbiorów danych i systemów poczty e-mail. Rozwiązania usprawniają tworzenie kopii zapasowych danych, obniżają całkowity koszt posiadania (TCO) i upraszczają wykorzystanie danych, aby przyspieszyć cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Rozwiązanie kopii zapasowej

W dzisiejszych czasach, gdy ilość danych rośnie w tempie wykładniczym, czemu towarzyszy wzrost ich różnorodności i rozproszenia, przedsiębiorstwa poszukują systemów kopii zapasowej zdolnych sprostać szeregowi wyzwań, z którymi współczesne rozwiązania nie dają już sobie rady, nie nadążając za nieustannie rosnącą listą stwarzanych przez usługi wymogów.

Odpowiedzią na tę sytuację jest rozwiązanie kopii zapasowej firmy Huawei oferujące kilka różnych architektur sieciowych i bogatą paletę funkcji umożliwiających tworzenie kopii zapasowych w odległych biurach i centrach danych, a także objęcie nią konkretnych plików, aplikacji i środowisk zwirtualizowanych.

Dowiedz się więcej

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.