Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozproszona, inteligentna pamięć masowa FusionStorage

FusionStorage to najnowszy i najlepszy produkt firmy Huawei w kategorii inteligentnej, rozproszonej pamięci masowej. Zapewnia elastyczne, dostępne na żądanie usługi oparte na infrastrukturze w chmurze i spełnia wymogi w zakresie kluczowych obciążeń klasy korporacyjnej.

FusionStorage umożliwia magazynowanie bloków, obiektów, zbiorów Big Data i plików na potrzeby zastosowań górnego poziomu, zależnie od potrzeb, z możliwością skalowania pod kątem bieżącej działalności i przyszłych innowacji. Rozwiązanie odznacza się najlepszą wydajnością oraz kompleksowymi funkcjami klasy korporacyjnej i obsługuje 64-bitowe procesory serii ARMv8 Kunpeng firmy Huawei, zapewniając większą wydajność IOPS i mniejsze zużycie energii przy tej samej konfiguracji sprzętowej.

FusionStorage pomaga przedsiębiorstwom w budowie nowej, niezawodnej, wydajnej i inteligentnej platformy usług pamięci masowej umożliwiającej elastyczny, globalny dostęp do danych w dobie inteligentnych rozwiązań.

Przygotuj firmę do działalności w dobie inteligentnych rozwiązań, inwestując w pamięć masową nowej generacji

 • Pula zasobów sprzętowych do wirtualizacji/chmury

  FusionStorage zapewnia ogromną pulę zasobów do magazynowania danych, dostarczając zasoby na żądanie i umożliwiając elastyczne zwiększanie przepustowości na potrzeby wirtualizacji i środowisk chmurowych. Rozwiązanie optymalizuje wdrażanie, rozszerzanie oraz koszty obsługi pamięci masowej przy użyciu serwerów ogólnego zastosowania. Typowe zastosowania obejmują rozwiązania chmurowe z zakresu dostępu do kanałów bankowości internetowej, chmury do rozwoju i testowania, usługi oparte na chmurze, chmurowe pule zasobów B2B w domenach BOM operatorów, chmurę e-administracji oraz chmurę bezpiecznego miasta.

 • Baza danych o znaczeniu krytycznym

  FusionStorage to rozwiązanie klasy korporacyjnej o zaletach takich jak rozproszona architektura Active/Active i zawsze niskie opóźnienie, które gwarantują wydajne i stabilne działanie baz danych o krytycznym znaczeniu (OLAP/OLTP).

 • Analiza Big Data

  FusionStorage zapewnia wiodące na rynku, niezależne rozwiązania z zakresu obliczeń i pamięci masowej na potrzeby Big Data, które integrują tradycyjne silosy danych i tworzą zunifikowaną pulę zasobów Big Data dla przedsiębiorstw. Rozwiązanie to wykorzystuje również funkcje klasy korporacyjnej, takie jak elastyczny Erasure Coding, agregację I/O oraz międzyregionalne wdrażanie w celu zwiększenia wydajności usług Big Data i redukcji całkowitego kosztu posiadania.
  Typowe zastosowania obejmują analizy Big Data dla instytucji finansowych, operatorów (przechowywanie dzienników), organów rządowych i bezpiecznego miasta.

Więcej rozwiązań dotyczących FusionStorage

 • Magazynowanie/wykonywanie kopii zapasowych i archiwizowanie treści

  FusionStorage zapewnia pule zasobów klasy korporacyjnej do magazynowania obiektów cechujące się dużą wydajnością i niezawodnością spełniającą wymogi usług świadczonych w czasie rzeczywistym, internetowych i często używanych, takich jak dane internetowe, dźwięk i wideo online oraz dyski internetowe przedsiębiorstw służące do długoterminowego magazynowania i dostępu online.
  Typowe zastosowania obejmują produkcyjne magazynowanie, wykonywanie kopii zapasowych lub archiwizowanie obrazów kontroli finansowych, podwójnych nagrań (dźwięk/obraz), obrazów służby zdrowia, elektronicznych dokumentów organów rządowych i przedsiębiorstw, a także Internetu pojazdów (Internet of Vehicles, IoV).

Poznaj opinie naszych klientów

 • 0101

  China Merchants Bank: FusionStorage obsługuje krytyczne i nowe obciążenia

  Kanały rozwoju, testowania i internetowe oraz usługi z zakresu Big Data i AI wykorzystujące pamięć masową FusionStorage 10-krotnie przyśpieszają dostarczanie zasobów i obniżają całkowity koszt posiadania o 40 procent.

Huawei

Specyfikacje

Model FusionStorage1
Architektura systemu w pełni rozproszona architektura
Skalowalność od 3 do 4096 węzłów
Ochrona nadmiarowości danych Erasure Coding (EC), tryby wielu kopii
Zasady bezpieczeństwa systemu poziomy dysków, węzłów i szaf
Funkcje klasy korporacyjnej migawki, połączone klonowanie, szyfrowanie danych, replikacja aktywna-aktywna, replikacja asynchroniczna, automatyczna alokacja uproszczona, deduplikacja i kompresja oraz QoS
Metody wdrażania niezależne i konwergentne wdrażanie węzłów obliczeniowych i magazynowych
Zgodne sieci TCP/IP, RoCE (RDMA) oraz InfiniBand
Zgodne platformy Huawei FusionSphere, VMware vSphere, OpenStack i kontenery2
Zgodne nośniki danych NVMe SSDs, SAS SSDs, SATA SSDs, SAS HDDs, NL-SAS HDDs oraz SATA HDDs

Uwagi: 1.  Specyfikacja pamięci masowej bloków FusionStorage.
          2. iSCSI można podłączyć do kontenerów.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.