Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Pakiet narzędziowy FusionServer

Pakiet narzędziowy FusionServer zawiera niewielkie narzędzie ułatwiające i przyspieszające obsługę i utrzymanie serwera w paśmie i poza pasmem. Pomaga klientom w szybkim konfigurowaniu serwerów, diagnozowaniu usterek, przeprowadzaniu rutynowych przeglądów oraz wdrażaniu systemów w lokalizacji jednego serwera lub bez oprogramowania do zarządzania wyższej warstwy.

Huawei

Specyfikacje

Pakiet narzędziowy

Opisy

Narzędzia FusionServer: uMate

To niewielkie, przenośne narzędzie obsługuje następujące funkcje: przegląd serwera przetwarzania wsadowego, gromadzenie dzienników (dzienniki BMC i dzienniki systemu Linux), uaktualnianie wersji oprogramowania układowego, konfiguracja systemu BIOS, konfiguracja BMC, konfiguracja HMM, zarządzanie energią oraz eksport konfiguracji systemu BIOS.
Narzędzia FusionServer: Zestaw narzędzi Zestaw FTK jest używany przez specjalistów zajmujących się obsługą i utrzymaniem do przeprowadzania obsługi i utrzymania serwera, w szczególności do sprawdzania informacji o sprzęcie, konfigurowania systemu BIOS, diagnozowania informacji o sprzęcie, konfigurowania macierzy RAID, uaktualniania BMC w paśmie/uaktualniania systemu BIOS/uaktualniania kart kontrolera RAID, gromadzenia dzienników oraz wymazywania dysków twardych.
Narzędzia FusionServer: SmartProvisioning
SmartProvisioning to rozwiązanie przeznaczone do konfigurowania serwera osadzonego, jego uaktualniania i wdrażania systemu. Obsługuje konfigurację macierzy RAID, uaktualnianie oprogramowania układowego dysków twardych, kart NIC i kart kontrolera RAID, jak również kreatora instalacji systemów operacyjnych Windows, RHEL, SLES, VMware ESXi i CentOS.
Narzędzia FusionServer: InfoCollect
Niewielkie, przenośne i wszechstronne narzędzie do gromadzenia dzienników systemu Windows i Linux, jak również dzienników BMC, MM oraz modułu przełącznika Ethernet E9000 (Fabric Plane).
Narzędzia FusionServer: LogAnalyze
Analizuje dzienniki BMC, przetwarza podstawowe informacje o urządzeniu, jak również udostępnia opisy zdarzeń alarmowych wraz z propozycjami szybkiej obsługi alarmów.
Narzędzia FusionServer: uREST
Narzędzie skryptowe RESTful zapewniające dostęp do BMC w trybie „W paśmie” lub „Poza pasmem”. To narzędzie ułatwia personelowi O&M automatyczne konfigurowanie i wdrażanie serwerów przy użyciu prostych skryptów.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.