Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

eSight Server

Pakiet do zarządzania eSight Server firmy Huawei to całkowicie nowe rozwiązanie O&M przeznaczone dla wszystkich serii serwerów Huawei. Zapewnia dopracowane zarządzanie całym cyklem życia serwera — od jego uruchomienia do wycofania z eksploatacji. eSight Server umożliwia zwizualizowane, automatyczne zarządzanie od fazy szybkiej, inteligentnej dostawy do rutynowych zadań O&M, co pomaga użytkownikom w ramach przedsiębiorstwa uprościć obsługę i utrzymanie (O&M) serwerów, zwiększyć wydajność O&M oraz obniżyć koszty O&M.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.