Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Ekosystem zarządzania

Oprogramowanie firmy Huawei do zarządzania udostępnia standardowe interfejsy i wtyczki dla typowego oprogramowania do zarządzania. Można je łatwo zintegrować w celu stworzenia zróżnicowanego ekosystemu zarządzania.

Huawei

Specyfikacje

Element Opisy
Wtyczka VMWare vCenter
Monitorowanie alarmów, tworzenie kwerend pobierających informacje, wdrażanie systemu operacyjnego, uaktualnianie sterowników oprogramowania układowego oraz konfigurowanie
Wtyczka VMWare vRealize
Monitorowanie kondycji systemu i tworzenie kwerend pobierających informacje
Wtyczka Microsoft System Center Operation Manager
Monitorowanie alarmów, tworzenie kwerend pobierających informacje i tworzenie krzywej wydajności
Wtyczka Microsoft System Center Configuration Manager
Wdrażanie, uaktualnianie i konfigurowanie systemu operacyjnego
Wtyczka BMC Software Patrol Monitorowanie alarmów
Wtyczka Nagios + Check MK
Monitorowanie alarmów i tworzenie kwerend pobierających informacje
HP Operations Manager
Monitorowanie alarmów
Wtyczka Cacti
Tworzenie kwerend pobierających informacje i tworzenie krzywej wydajności
Wtyczka OpenNMS
Alarm
Wtyczka Zenoss
Tworzenie kwerend pobierających informacje, monitorowanie alarmów, włączanie i wyłączanie zasilania serwera, konfigurowanie opcji rozruchu
Wtyczka Ansible
Wdrażanie systemu operacyjnego, włączanie i wyłączanie zasilania serwera, konfigurowanie opcji rozruchu, konfigurowanie macierzy RAID, tworzenie kwerend pobierających informacje
Wtyczka Foreman
Wdrażanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
Wtyczka OpenStack
Wdrażanie systemu operacyjnego, włączanie i wyłączanie zasilania serwera, konfigurowanie opcji rozruchu
Wtyczka BMC Software Patrol
Wtyczka BMC Software Patrol
Wtyczka BMC Software Patrol
Wtyczka BMC Software Patrol

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.