Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Huawei

Dispatching Command Control Center Solution

Compared to traditional voice-based trunking dispatch systems, the Dispatching Command Control Center implements efficient collaboration and unified cross-sector dispatch. Dispatchers can respond to incidents received from different communication systems on one terminal, significantly improving communication. Full-process visualization provides intricate details, aiding more accurate decision-making. The groundbreaking single-map command function fully visualizes the onsite situation for command center staff, achieving efficient, collaborative command.


Dispatching Command Control Center

Learn More

For Partners

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.