Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

AI napędza przemysł 4.0, otwierając nieograniczone możliwości dla firm

Sztuczna inteligencja (AI) pozwala pozyskiwać inteligentne dane z danych masowych w celu zapewnienia dokładnych ustaleń, klasyfikacji i prognoz. Wraz ze wzrostem popularności technologii takich jak algorytmy głębokiego uczenia się nastąpiło gwałtowne zwiększenie zastosowań sztucznej inteligencji. Czwarta rewolucja technologiczna oparta na sztucznej inteligencji to pierwsza, która zyskała tak wielką popularność w Internecie oraz branży usług finansowych. Promuje rozwój przedsiębiorstw skoncentrowany na inteligentnej transformacji, która pozwala obniżyć koszty, poprawić wydajność i wprowadzić nowe możliwości dla firm.

Do 2025 r. korzyści ze sztucznej inteligencji będzie czerpać 86% przedsiębiorstw na całym świecie.

00%

Roboty

Rozpoznawanie mowy

Autonomiczna jazda

Marketing precyzyjny

Profile klientów

Rozpoznawanie twarzy

AI bazuje na trzech kluczowych elementach. Sieci stają się wąskim gardłem wzrostu mocy obliczeniowej

Dane, algorytmy i moc obliczeniowa to trzy kluczowe elementy rozwoju sztucznej inteligencji. Nowa objętość danych (180 ZB) w 2025 r. będzie znacznie wykraczać poza możliwości przetwarzania przez człowieka — sztuczna inteligencja będzie przetwarzać aż 95% wszystkich danych. Wydajność pamięci oraz moc obliczeniowa zostały zwiększone w celu poprawy mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji. Mimo to tradycyjna sieć Ethernet nie jest w stanie skutecznie zapobiec utracie pakietów (0,1% utraty pakietów zmniejsza moc obliczeniową centrum danych o 50%). Utrata pakietów staje się wąskim gardłem wzrostu mocy obliczeniowej.

Prędkość obliczeniowa zwiększa się 100-krotnie

Szybkość dostępu zwiększa się 100-krotnie

Ograniczona poprawa

CloudEngine tworzy inteligentne i bezstratne sieci centrum danych dla ery AI

 • Wbudowane układy AI zapewniają zerową utratę pakietów
  CloudEngine 16800 zapewnia karty liniowe 400 GE o wysokiej gęstości o zdolności przełączania nawet pięciokrotnie większej niż średnia w branży. Pozwala to spełnić wymagania wynikające ze zwielokrotnienia ruchu w erze sztucznej inteligencji. Dzięki wbudowanym układom AI przełączniki CloudEngine mogą inteligentnie analizować modele ruchu sieciowego i zapewnić zerową utratę pakietów, niskie opóźnienie oraz wysoką przepustowość. Inteligentne bezstratne rozwiązanie sieci centrów danych AI Fabric zbudowane z przełączników CloudEngine pomyślnie przeszło test centrum danych o wysokiej wydajności firmy EANTC. Opóźnienie można zmniejszyć o 44,3%.
  Przed
  Po
  Opóźnienie można zmniejszyć o 44,3 %
 • Unikatowe zbiory inteligentnych algorytmów zwiększają wydajność o 30 % w porównaniu do średniej w branży
  W przełącznikach dla centrów danych CloudEngine Huawei zastosowano algorytm inteligentny iLossless. Przełączniki realizują globalną optymalizację na podstawie jawnych powiadomień o przeciążeniach (ECN), wirtualnych kolejek wejściowych (VIQ) i szybkich pakietów powiadomień o przeciążeniach (CNP). Przełączniki te zapewniają najwyższą wydajność sieci oraz optymalne środowisko aplikacji. W teście porównawczym, przeprowadzonym przez Tolly Group, inteligentne bezstratne rozwiązanie sieciowe centrum danych AI Fabric składające się z przełączników CloudEngine osiągnęło najwyższe wyniki w scenariuszach obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), rozproszonego szkolenia sztucznej inteligencji oraz pamięci rozproszonej.
  Przed
  Po
  Wydajność w porównaniu do firm z branży 30 %
 • Zbieżność mocy obliczeniowej, pamięci masowej i sieci danych zmniejsza całkowity koszt posiadania o 53 %
  Tradycyjne centrum danych wymaga wdrożenia trzech sieci: HPC opartej na technologii InfiniBand (IB), sieci pamięci masowej (SAN) opartej na technologii Fibre Channel (FC) oraz sieci LAN (sieć przełączania) opartej na architekturze Ethernet. Dwie pierwsze dedykowane sieci wymagają profesjonalnego personelu obsługi i utrzymania, co generuje wysokie koszty. Przełączniki Huawei CloudEngine wykorzystują wbudowane układy i algorytmy AI do stworzenia zbieżnych sieci Ethernet z zerową utratą pakietów, które osiągają 100 procent mocy obliczeniowej. Przełączniki Huawei CloudEngine zapewniają zbieżność sieci oraz redukują całkowity koszt posiadania o 53 %.
  Przed
  Po
  Całkowite koszty mogą być zmniejszone o 53 %
Historie sukcesu
  Usługodawca internetowy

  Internetowy gigant wdrożył rozwiązanie autonomicznej jazdy. Przygotowanie autonomicznej jazdy obejmuje rozległe obliczenia AI. Zbieranie danych z jednego dnia wymaga setek serwerów GPU w celu ukończenia szkolenia w ciągu siedmiu dni. Wywiera to znaczący wpływ na czas wprowadzenia rozwiązania autonomicznej jazdy na rynek. Przełączniki Huawei CloudEngine pozwalają stworzyć inteligentną bezstratną sieć Ethernet, która charakteryzuje się zerową utratą pakietów, niskim opóźnieniem i wysoką przepustowością. Przełączniki Huawei CloudEngine zmniejszają czas szkolenia o 40 % i przyspieszają wdrożenie autonomicznej jazdy do celów komercyjnych.

  Bank

  Bank A to jeden z największych banków komercyjnych w Chinach oraz firma z listy Fortune Global 500. Chmura oddziału banku to innowacyjny projekt pilotażowy w ramach strategii tej firmy. W projekcie pilotażowym wykorzystano technologię RDMA, aby zapewnić użytkownikom środowisko na poziomie odpowiadającym dostępowi do dysku lokalnego. Technologia ta poprawia przepustowość sieci i zmniejsza wykorzystanie procesora. Inteligentne planowanie przeciążenia, dostępne dzięki rozwiązaniu CloudEngine zapewnia zerową utratę pakietów, niskie opóźnienia i wysoką przepustowość sieci w celu przyspieszenia komunikacji RDMA. Wydajność operacji IOPS klastra pamięci masowej podczas testów wzrosła o 20 %, a wydajność pojedynczego woluminu sięga 350 tys.

  Dostawca usług w chmurze

  Firma C to popularny chiński dostawca usług przetwarzania w chmurze. Wykorzystuje przełączniki centrum danych CloudEngine firmy Huawei w rozproszonej sieci pamięci masowej, co umożliwia stworzenie inteligentnej bezstratnej sieci. Sieć zapewnia milionom klientów doskonałe środowisko dyskowe w chmurze.