Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Silnik IP chmury sieciowej

Silnik IP chmury sieciowej to podstawowy składnik rozwiązania IP WAN firmy Huawei, który pozwala zmaksymalizować wartość sieci dzięki rozwiązaniom WAN opartym na chmurze. Silnik IP chmury sieciowej zapewnia zaawansowane i elastyczne funkcje zarządzania, które umożliwiają błyskawiczne wdrażanie i dostarczanie usług VPN w sieciach WAN. Urządzenie pozwala automatyzować monitorowanie, planowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego na podstawie ustawionych limitów, co usprawnia wykorzystanie zasobów sieci. Ponadto rozwiązanie udostępnia zróżnicowane opcje umów SLA, umożliwia wizualizację zasobów sieci oraz zarządzanie nimi oraz znacząco zwiększa wydajność czynności w zakresie obsługi i utrzymania. Silnik IP chmury sieciowej korzysta z otwartej architektury w celu zagwarantowania obsługi podstawowych usług sieciowych i przekrojowej standaryzacji. Urządzenie zapewnia otwartość sieci, co ułatwia tworzenie wzajemnych połączeń. Klienci mogą również korzystać z usług zgodnych z modelem ROADS.

Huawei

Specyfikacje

Cechy Opis
Automatyzacja połączeń IP / MPLS Zautomatyzowane udostępnianie prywatnych usług VPN
Przepustowość na żądanie (BoD) i kalendarze pasma
Wykrywanie usług L3VPN i wykrywanie tuneli
Wizualizacja zasobów Topologia fizyczna i logiczna
Topologia tunelu
Topologia usługi VPN
Ścieżka usługi VPN i status
Sprawdzanie łączności z łączami, tunelami i VPN
Optymalizacja sieci Optymalizacja sieci MPLS:
Obliczanie i optymalizacja ścieżki globalnej oraz optymalizacja ścieżki usługowej dla tuneli MPLS
PCE dla RSVP-TE/SR-TE
Innowacyjny algorytm ROAM do dokładnego obliczania ścieżki w oparciu o opóźnienie, szerokość pasma itd.
Optymalizacja sieci IP:
Grupowe dodawanie, modyfikacja i usuwanie grup linków
Optymalizacja jednopasmowa między-AS w oparciu o adresy IP, numery AS lub atrybuty społeczności
Optymalizacja wewnątrzdomenowa szkieletowa IP jednopasmowa lub wielopasmowa w oparciu o adresy IP, numery AS lub atrybuty społeczności
Otwarte interfejsy północne APIs Eksploatacja i zarządzanie północną siecią API
Optymalizacja sieci północnej API
Dostarczanie usług na żądanie w kierunku północnym API
Wysoka dostępność Klastrowanie i redundancja geograficzna
Sprawdzanie spójności danych serwisowych
L3VPN/VLL Pojemność usługi 128K
L3VPN/VLL Czas świadczenia usług (pojedynczej) 10 sekund na usługę
L3VPN/VLL Czas świadczenia usług (współbieżny) 5 usług na sekundę
Potencjał optymalizacji tunelu SR-TE 64K
Potencjał optymalizacji tunelu RSVP-TE 64K
Czas ponownej optymalizacji pojedynczej sieci na dużą skalę 8 minut (2000 urządzeń i 128K TE LSPs)
Czas ponownej optymalizacji pojedynczej sieci średniej wielkości 2 minuty (500 urządzeń i 32K TE LSPs)

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.