Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Silnik chmury sieciowej - Transport

Silnik chmury sieciowej-Transport to kluczowy składnik sieci transportowych, ewoluujących w kierunku sieci definiowanych programowo (SDN). Można go stosować w sieciach szkieletowych i sieciach miejskich oraz scenariuszach dostępu w przedsiębiorstwach. Zapewnia on szereg funkcji i możliwości, takich jak wizualizacja zasobów w czasie rzeczywistym, szybkie realizowanie usługi oraz automatyczna obsługa i utrzymanie sieci. Pozwala to spełnić nowe wymagania w zakresie innowacyjnego korzystania z usług oraz elastyczności i wydajności sieci, związane z wprowadzaniem prywatnych linii w przedsiębiorstwach i wzajemnych połączeń DC.

Sieci T-SDN (Transport Software Defined Networking) mają kluczowe znaczenie dla rozwoju sieci transportowych następnej generacji. Technologia T-SDN pozwala przełamać bariery związane z używaniem tradycyjnej, zamkniętej architektury, umożliwiając tworzenie bardziej otwartych, synergicznych i automatycznych sieci transportowych. Sieć T-SDN to jeden z najważniejszych składników sieci transportowej nowej generacji.

Silnik chmury sieciowej-Transport umożliwia wirtualizację urządzeń fizycznych i gromadzenie informacji z systemów NE w czasie rzeczywistym oraz zapewnia równomierną kontrolę nad wykorzystaniem zasobów sieci. Pozwala to zoptymalizować użycie zasobów sieci oraz znacznie zmniejszyć koszty jej obsługi i utrzymania. Ponadto praca nad otwartym ekosystemem staje się łatwiejsza.

Huawei

Specyfikacje

Cechy Opis
Przepustowość na życzenie (BoD) Silnik chmury sieciowej-Transport obsługuje BoD, jest stosowany głównie do prywatnych operatorów liniowych i w scenariuszach współpracy rozwoju DCI. Silnik chmury sieciowej-Transport obsługuje również takie funkcje, jak szybkie dostarczanie usług jednym kliknięciem, dostosowywanie przepustowości na żądanie oraz rezerwowanie usług.
Dostarcza rury transportowe na żądanie i w czasie rzeczywistym, dostosowując się do wymagań dotyczących szybkiego dostarczania usług.
Szybko dostosowuje przepustowość w czasie rzeczywistym, uzyskując samodzielne działanie prywatnych usług liniowych.
Ustawia zasady czasu, osiąga zaplanowane dostarczanie usług lub dostosowuje przepustowość usługi.
Automatyczna obsługa i utrzymanie Silnik chmury sieciowej-Transport może uzyskać informacje o całej sieci i dlatego może korzystać z zaawansowanych algorytmów do planowania i optymalizacji zasobów w całej sieci, znacznie upraszczając obsługę i utrzymanie.
Scentralizowane przekierowanie: silnik chmury sieciowej-Transport wykorzystuje zaawansowany algorytm PCE do obliczania optymalnej ścieżki serwisowej, poprawiając wskaźniki sukcesu przekierowania i wykorzystania zasobów.
Analiza przeżywalności: silnik chmury sieciowej-Transport obsługuje analizę przeżywalności sieci i ostrzeżenia o zasobach. Użytkownicy mogą oceniać status przeżycia usługi i stan wykorzystania zasobów za pomocą symulowanej analizy zasobów (np. uszkodzenia włókien). Analiza w czasie rzeczywistym, symulacja błędów i ostrzeżenia umożliwiają proaktywną i automatyczneą obsługę i utrzymanie sieci.
Przecinanie włókien: silnik chmury sieciowej-Transport może uzyskać informacje o połączeniach i usługach w całej sieci, znaleźć wszystkie usługi przechodzące przez określone światłowody, migrować te usługi przed fizycznym przecinaniem włókien, a następnie zmigrować je po zakończeniu operacji przecinania włókien. Znacząco poprawia to wydajność obsługi usług i wygodę użytkownika.
Wizualizacja zasobów Silnik chmury sieciowej-Transport obsługuje warstwową wizualizację zasobów w całej sieci i kompleksowo monitoruje wydajność sieci przy użyciu widoku zasobów w całej sieci.
Wyświetla status zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym i wykorzystanie zasobów, takich jak długości fal, podległe długości fal i porty.
Monitoruje wydajność usług w całej sieci i wyraźnie wyświetla kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) takie jak opóźnienie usługi, współczynnik utraty pakietów i tzw. zakłóceń typu jitter.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.