Strona używa tzw. cookies. Przechodząc do serwisu lub zamykając ten komunikat przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Więcej w naszej Polityce prywatności

Need Help?

System pamięci masowej OceanStor 6800 V3

Oferuje system operacyjny zorientowany na architekturę chmury, wysokowydajną platformę sprzętową oraz kompletny pakiet oprogramowania do inteligentnego zarządzania.

W przypadku skonfigurowaniu na bazie tylko dysków SSD osiąga wysoką wydajność przy latencji poniżej 1 ms.

Skalowalny do ośmiu kontrolerów, 4 TB pamięci podręcznej, pojemności pamięci masowej 25,6 PB, z wieloma interfejsami, takimi jak FC 16 Gb/s, IB 56 Gb/s, PCIe 3.0, SAS 12 Gb/s i inteligentne karty wej.-wyj. 

Bezpieczne rozwiązanie do dużych baz danych OLTP/OLAP, udostępniania plików i obliczeń w chmurze w zakresie administracji państwowej, instytucji finansowych, telekomunikacji, energetyki i branży mediów.

Rozwiązanie Huawei OceanStor z procesorem Intel® Xeon® .
Intel, logo Intel, Xeon i Xeon Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub innych krajach.

Najlepiej się nadaje do uruchamiania wielu aplikacji, heterogenicznej integracji urządzeń, odzyskiwania danych po awarii i rozszerzeń Big Data

  • Umożliwia konwergencję w pięciu obszarach: SAN i NAS, heterogeniczne urządzenia, od podstawowego poziomu do wysokiej klasy, HDD i SSD, pamięć masowa i kopie zapasowe
  • Prosta platforma zarządzania obsługuje wiele modeli produktowych za pomocą graficznego interfejsu i jest dostępna w systemie Windows, iOS i Android
  • Chroni początkowe inwestycje klientów i zmniejsza TCO w zakresie wielu aplikacji, różnych modeli produktów i szybkiego rozwoju działalności

Specyfikacja

Specyfikacja

6800 V3

Pamięć podręczna systemu (rozszerzona o szereg kontrolerów)

256 GB do 4096 GB

Maks. liczba kontrolerów

8

Obsługiwane protokoły magazynowe

Światłowody, FCoE, iSCSI, InfiniBand, NFS, CIFS, HTTP i FTP

Typy portów

Ethernet 1/10 Gb/s, FCoE 10 Gb/s, TOE 10 Gb/s, kanał światłowodowy 8/16 Gb/s, InfiniBand 56 Gb/s, SAS 3.0 (strona zaplecza, 4 x 12 Gb/s na port)

Maks. liczba dysków obsługiwanych przez dwa kontrolery

3,200

Maks. liczba przednich portów na kontroler

20

Maks. liczba wymienianych na gorąco modułów wej.-wyj. na kontroler

6

Typy dysków i obsługiwane poziomy RAID

Typy dysków: SSD, SAS i NL-SAS

Poziomy RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10 i 50

Maks. pojemność surowa (konfiguracja oparta w całości na SSD)
11,5 PB
Maks. liczba operacji IOPS (konfiguracja oparta w całości na SSD)
8 000 000
Tryb bramy
Obsługiwany

Funkcje wirtualizacji

  • Wirtualizacja heterogeniczna: konsoliduje zasoby pamięci magazynowej głównych produktów w celu zarządzania i przydzielania w elastycznych i ujednolicony sposób
  • Wirtualizacja blokowa: zrównoważona dystrybucja danych, szybkie przywracanie sprawności po awarii
  • Obsługiwane maszyny wirtualne: VMware, Citrix, Hyper-V
  • Funkcje wartości dodanej związane ze środowiskami wirtualnymi: obsługa VMware VAAI i integracja VSphere i VCenter

Główne funkcje oprogramowania

  • HyperSnap (migawka), HyperCopy (kopia LUN), HyperClone (klon), HyperMirror (tworzenie lustrzanego wolumenu), HyperReplication (replikacja zdalna), HyperLock (WORM), HyperMetro (aktywno-aktywne macierze pamięci masowej) i HyperVault (zintegrowana kopia zapasowa)
  • SmartQoS (inteligentna kontrola QoS), SmartPartition (inteligentne partycjonowanie), SmartCache (inteligentne buforowanie SSD), SmartTier (inteligentne poziomy pamięci masowej danych), SmartThin (inteligentne elastyczne alokowanie), SmartMotion (inteligentna migracja danych), SmartMulti-Tenant (wiele dzierżawców), SmartMigration (migracja LUN), SmartCompression (kompresja online), SmartDedupe (deduplikacja online), SmartQuota (zarządzanie przydziałem) i SmartErase (destrukcja danych)
  • UltraPath (zarządzanie wielościeżkowością), usługa chmury (zdalne konserwowanie i zarządzanie), BCManager (oprogramowanie do zarządzania odzyskiwaniem sprawności po awarii), DeviceManager (zarządzanie pojedynczym urządzeniem) i eSight (zarządzanie wieloma urządzeniami)

WORLDWIDE