Strona używa tzw. cookies. Przechodząc do serwisu lub zamykając ten komunikat przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Więcej w naszej Polityce prywatności

Need Help?

Systemy pamięci masowej serii OceanStor 18000 V3

Systemy pamięci masowej serii OceanStor 18000 V3 są nowym wzorem w zakresie najwyższej klasy pamięci masowej, która zapewnia najlepsze usługi dostępu do danych dla przedsiębiorstw i krytycznych zastosowań biznesowych.

System 18000 V3 jest skalowalny do 16 kontrolerów, 16 TB pamięci podręcznej i 34,6 PB łącznej pojemności. Z łatwością obsługuje duże bazy danych OLTP i OLAP. Parametry systemu (3 miliony operacji SPC-1 IOPSTM i nadzwyczaj niska latencja) pozwalają na obsługę technik obliczeniowych w chmurze.

Dostępne są 2 modele do zastosowań dużej skali, intensywnie korzystających z danych w zakresie administracji rządowej, instytucji finansowych, telekomunikacji, energetyki, transportu i produkcji.

Huawei OceanStor z procesorem Intel® Xeon® .

Intel, logo Intel, Xeon i Xeon Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub innych krajach.

Najwyższej klasy systemy pamięci masowej serii Choose Huawei OceanStor 18000 V3 do zastosowań o dużej skali, intensywnie korzystających z danych

  • Niezawodność: wyjątkowa architektura systemu SmartMatrix 2.0 toleruje dwa punkty awarii, a system obsługuje wdrożenie aktywno-aktywne, bez bramy, co zapewnia ciągłość i niezawodność usług
  • Duża wydajność: czołowe w branży parametry (3 miliony operacji SPC-1 IOPSTM oraz latencja poniżej 1 ms) zapewniają odpowiedni czas reakcji i odporne, tolerujące błędy działanie w krytycznych zastosowaniach
  • Zorientowanie na przyszłość: konwergencja pamięci magazynowej najwyższej klasy, średniej klasy i podstawowej klasy, opartej na plikach i pamięci flash, a także pamięci magazynowej innych producentów, zapewnia maksymalną elastyczność i długoterminową wartość

Specyfikacja

Specyfikacja

OceanStor 18500 V3

OceanStor 18800 V3

Maks. liczba kontrolerów

16

Maks. rozmiar pamięci podręcznej

16 TB

Obsługiwane protokoły magazynowe

Światłowody, FCoE, iSCSI, InfiniBand, NFS, CIFS, HTTP i FTP

Typy portów

Ethernet 1 Gb/s, FCoE 10 Gb/s, TOE 10 Gb/s, kanał światłowodowy 8/16 Gb/s, InfiniBand 56 Gb/s i SAS 3.0 (strona zaplecza, 4 x 12 Gb/s na port)

Maks. liczba portów hosta

384

Maksymalna liczba dysków

6400 (2,5 cala) lub 3072 (3,5 cala)

9600 (2,5 cala) lub 4608 (3,5 cala)

Maks. pojemność surowa (konfiguracja oparta w całości na SSD)
23 PB
34,6 PB
Maks. liczba operacji IOPS (konfiguracja oparta w całości na SSD)
16 000 000
20 000 000
Tryb bramy
Obsługiwany

Obsługa wirtualizacji obliczeń

Obsługiwane maszyny wirtualne: VMware, Citrix, Hyper-V i FushionSphere

Funkcje wartości dodanej związane ze środowiskami wirtualnymi: obsługa VMware VAAI i integracja VSphere i VCenter

Oprogramowanie ochrony danych

HyperSnap (migawka), HyperClone (klon), HyperCopy (kopia), HyperMirror (tworzenie lustrzanego wolumenu), HyperReplication (replikacja zdalna), HyperLock (WORM), HyperMetro (aktywno-aktywne macierze pamięci masowej) i HyperVault (zintegrowana kopia zapasowa)

Usprawnianie efektywności zasobów

SmartQoS (inteligentna kontrola QoS), SmartPartition (inteligentne partycjonowanie pamięci podręcznej), SmartCache (inteligentne buforowanie), SmartThin (inteligentne elastyczne alokowanie), SmartMotion (inteligentna migracja danych), SmartTier (inteligentne ustalanie progów przechowywania), SmartErase (inteligentna destrukcja danych), SmartMigration (inteligentna migracja LUN), SmartVirtualization (inteligentna wirtualizacja heterogeniczna), SmartMulti-tenant (inteligentna obsługa wielu dzierżawców), SmartQuota (zarządzanie przydziałem) i SmartDedupe oraz SmartCompression (inteligentna deduplikacja i kompresja)

Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową

UltraPath (zarządzanie wielościeżkowością), BCManager (oprogramowanie do zarządzania przy przywracaniu po awarii), DeviceManager (oprogramowanie do zarządzania pojedynczym urządzeniem), eSight (scentralizowane operacje obsługi i utrzymania oraz zarządzania) oraz usługa w chmurze (zdalne utrzymanie i zarządzanie)

WORLDWIDE