Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Wybierz najlepszą pamięć masową dla swojej firmy

 • Pamięć masowa flash

 • Pamięć masowa

 • Pamięć masowa w chmurze

 • HCI

 • Zarządzanie danymi

 • Disaster Recovery Solutions

huawei all flash storage v3
Pamięć masowa flash

Seria OceanStor Dorado V3 i OceanStor F V5 oferują szeroką gamę pamięci masowych w technologii flash, które przyspieszają cyfrową transformację w krytycznych obszarach biznesowych w różnych branżach, skalach i scenariuszach.

 • OceanStor Dorado 8000/18000 V6 All-Flash Storage Systems

  With high performance of up to 20,000,000 IOPS, six-nines reliability (99.9999%), and AI acceleration, OceanStor Dorado 8000/18000 V6 high-end all-flash storage systems meet the high requirements of core enterprise services.

  • Up to 32 controllers
  • Up to 32 TB cache
  • Up to 6400 enterprise-class SSDs
  Więcej
 • OceanStor Dorado 5000/6000 V6 All-Flash Storage Systems

  Featuring high availability, utilization, and usability through large-capacity storage, high-speed data access, and an eco-friendly design, OceanStor Dorado 5000 and 6000 V6 mid-range all-flash storage systems provide services for medium and large enterprises.

  • Up to 32 controllers
  • Up to 8 TB cache
  • Up to 2400 enterprise-class SSDs
  Więcej
 • OceanStor Dorado 3000 V6 All-Flash Storage System

  OceanStor Dorado 3000 V6 is a simple, easy-to-use, and cost-effective entry-level all-flash storage system, widely applied in non-core service scenarios.

  • Up to 16 controllers
  • Up to 1536 GB cache
  • Up to 1200 enterprise-class SSDs
  Więcej
 • OceanStor 18000F V5 Series All-Flash Storage Systems

  With SmartMatrix architecture and 6 million IOPS at just 1 ms latency, the OceanStor 18000F V5 series provides optimal data services for businesses.

  Up to 16 controllers Up to 16 TB cache Up to 3200 enterprise-class SSDs
  Więcej
 • OceanStor 6800F V5 (system pamięci masowej All-Flash do zastosowań krytycznych)

  Dzięki architekturze SmartMatrix, elastycznej skalowalności i wysokiej wydajności OceanStor 6800F V5 zapewnia optymalne usługi przetwarzania danych z możliwością prostego i zwinnego zarządzania.

  Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1500 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
  Więcej
 • OceanStor 5300F/5500F/5600F/5800F V5 (systemy pamięci masowej All-Flash)

  Najwyższa wydajność, niezawodność i efektywność oferowane przez system operacyjny przygotowany do chmury, wysoka wydajność i inteligentne zarządzanie.

  Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1200 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
  Więcej
OceanStor 18000F V5 0412
OceanStor 18500/18800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

Wyposażona w architekturę systemu SmartMatrix 2.0 oraz technologię optymalizacji korzystającą z rozwiązań Flash, seria OceanStor 18000 V5 spełnia wysokie wymagania w zakresie niezawodności i skalowalności.

Maksymalnie 16 kontrolerów Maksymalnie 16 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 9600 dysków klasy korporacyjnej
 • OceanStor 6800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

  Zastosowanie technologii Flash umożliwia systemom tej serii osiąganie wydajności rzędu milionów IOPS i zapewnianie optymalnych usług przetwarzania danych w przypadku działalności krytycznych.

  Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 3200 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
  Więcej
 • Seria OceanStor 5000 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash)

  Niezawodne i efektywne usług przetwarzania danych wspierane przez konwergencję systemów SAN i NAS oraz heterogeniczne systemy pamięci masowej.

  Maksymalnie 8 kontrolerów. Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej. Maksymalnie 2000 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler).
  Więcej
 • System pamięci masowej OceanStor 2600 V3

  Przystosowany na potrzeby obsługi wielu zastosowań, różnych modeli i szybkiego rozwoju firmy dzięki technologii zoptymalizowanej pod kątem pamięci flash i szerokiej gamy usług danych.

  Maks. 8 kontrolerów Maks. 256 GB pamięci podręcznej Maks. 500 dysków (dwa kontrolery)
  Więcej
 • System pamięci masowej OceanStor 2200 V3

  Prosta, konwergentna i efektywna pamięć masowa klasy podstawowej, przeznaczona dla małych i średnich firm.

  Maks. 2 kontrolery Maks. 32 GB pamięci podręcznej Maks. 300 dysków klasy korporacyjnej
  Więcej
OceanStor 100D
OceanStor 100D Intelligent Distributed Storage

Huawei OceanStor 100D (originally called FusionStorage) is an intelligent distributed storage product with scale-out to support the business needs of both today and tomorrow. The Huawei-developed OceanStor 100D uses storage system software to integrate local storage resources from hardware nodes into a fully distributed storage pool. It provides everlasting operations for services, efficient processing for diverse data, and economical storage for mass data, making it perfect for block, HDFS, object, and file storage for upper-layer applications.

• Industry-leading distributed active-active across clusters for 24/7 business continuity

• FlashLink® performance acceleration and AI Fabric lossless network for efficient data management and usage

• Decoupled storage-compute big data solution for 30% TCO reduction

 • System NAS OceanStor 9000 z możliwością rozbudowy

  Jego w pełni symetrycznie rozproszona architektura, zaprojektowana specjalnie pod kątem obsługi danych masowych, tworzy system o znakomitej wydajności do przechowywania nieuporządkowanych danych.

  Od 3 do 288 węzłów Maks. 100 PB pojemności Maks. 400 GB/s przepustowości
  Więcej
fusioncube HCI
Chmura z FusionCube

Huawei FusionCube dla chmury (Hyper-Converged Infrastructure) to platforma informatyczna oparta na architekturze hiperkonwergentnej. Jest zgodny ze standardami otwartej architektury, konwerguje obliczenia i pamięć masową oraz wstępnie integruje rozproszone silniki pamięci masowej, wirtualizację i oprogramowanie do zarządzania chmurą, umożliwiając dostarczanie zasobów na żądanie i liniową rozbudowę. Obsługuje różne wymagania sprzętowe, w tym dużą gęstość i stelaż, spełniając elastyczne wymagania konfiguracyjne różnych usług obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów we/wy. FusionCube ma zastosowanie do scenariuszy przetwarzania w chmurze i jest idealnym wyborem do wdrażania infrastruktury IT centrów danych w chmurze.

 • FusionCube DB

  Huawei FusionCube DB to infrastruktura bazy danych, która integruje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej, sieci i zarządzania. Obsługuje główne bazy danych, takie jak Oracle RAC, IBM DB2, Informix, Sybase IQ, SAP HANA, DM i Kingbase ES. Dzięki wydajnym serwerom baz danych, zoptymalizowanym pod kątem pamięci masowej flash serwerom pamięci masowej, szybkim sieciom InfiniBand i innowacyjnemu oprogramowaniu do przechowywania rozproszonego, FusionCube DB zapewnia doskonałą wydajność, wysoką dostępność i elastyczną skalowalność. Ujednolicone zarządzanie zasobami upraszcza wdrażanie i zarządzanie systemami baz danych oraz zapewnia elastyczność i łatwość użycia.

  Więcej
 • Huawei FusionCube 1000 Edge Micro Data Center Solution

  Huawei FusionCube 1000 is an one stop edge IT infrastructure solution for ROBO and vertical industry scenarios.

  Więcej
OceanStor DJ
Oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług OceanStor DJ

OceanStor DJ to oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług, które obsługuje ujednolicone zarządzanie zasobami pamięci masowej, elastyczne organizowanie katalogów usług i automatyczne wdrażanie usług pamięci masowej i aplikacji danych w celu podniesienia efektywności operacyjnej centrów danych.

Wirtualizacja zasobów pamięci masowej: Zgodnie z regułami OpenStack, oprogramowanie OceanStor DJ może zarządzać heterogenicznymi urządzeniami pamięci podręcznej i konsolidować zasoby w pule. Automatyczne wdrożenie usług: Alokuje zasoby zgodnie z szablonami najlepszych praktyk bazującymi na obciążeniu; aplikacje usług samopomocy i kompletne katalogi usług. Serwicyzacja aplikacji danych: Szeroki zakres usług przetwarzania danych przy użyciu aplikacji zewnętrznych dostępnych w sklepie AppStore.
 • eService Intelligent Cloud O&M Platform

  eService Intelligent Cloud O&M Platform,Combining big data analytics and Artificial Intelligence (AI), Huawei eService provides data infrastructure — such as Huawei servers and storage devices — with automatic fault reporting, and problem management and tracking.

  Więcej
disaster recovery solution img
Disaster Recovery Solutions

Huawei’s Disaster Recovery Solutions are an integral part of Business Continuity Management (BCM) planning and include disaster recovery, backup, and archiving of E2E data protection throughout the entire lifecycle, providing always-on services and maximized data value for optimal TCO.

 • Pamięć masowa flash

  huawei all flash storage v3
  Pamięć masowa flash

  Seria OceanStor Dorado V3 i OceanStor F V5 oferują szeroką gamę pamięci masowych w technologii flash, które przyspieszają cyfrową transformację w krytycznych obszarach biznesowych w różnych branżach, skalach i scenariuszach.

  • OceanStor Dorado 8000/18000 V6 All-Flash Storage Systems

   With high performance of up to 20,000,000 IOPS, six-nines reliability (99.9999%), and AI acceleration, OceanStor Dorado 8000/18000 V6 high-end all-flash storage systems meet the high requirements of core enterprise services.

   • Up to 32 controllers
   • Up to 32 TB cache
   • Up to 6400 enterprise-class SSDs
   Więcej
  • OceanStor Dorado 5000/6000 V6 All-Flash Storage Systems

   Featuring high availability, utilization, and usability through large-capacity storage, high-speed data access, and an eco-friendly design, OceanStor Dorado 5000 and 6000 V6 mid-range all-flash storage systems provide services for medium and large enterprises.

   • Up to 32 controllers
   • Up to 8 TB cache
   • Up to 2400 enterprise-class SSDs
   Więcej
  • OceanStor Dorado 3000 V6 All-Flash Storage System

   OceanStor Dorado 3000 V6 is a simple, easy-to-use, and cost-effective entry-level all-flash storage system, widely applied in non-core service scenarios.

   • Up to 16 controllers
   • Up to 1536 GB cache
   • Up to 1200 enterprise-class SSDs
   Więcej
  • OceanStor 18000F V5 Series All-Flash Storage Systems

   With SmartMatrix architecture and 6 million IOPS at just 1 ms latency, the OceanStor 18000F V5 series provides optimal data services for businesses.

   Up to 16 controllers Up to 16 TB cache Up to 3200 enterprise-class SSDs
   Więcej
  • OceanStor 6800F V5 (system pamięci masowej All-Flash do zastosowań krytycznych)

   Dzięki architekturze SmartMatrix, elastycznej skalowalności i wysokiej wydajności OceanStor 6800F V5 zapewnia optymalne usługi przetwarzania danych z możliwością prostego i zwinnego zarządzania.

   Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1500 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
   Więcej
  • OceanStor 5300F/5500F/5600F/5800F V5 (systemy pamięci masowej All-Flash)

   Najwyższa wydajność, niezawodność i efektywność oferowane przez system operacyjny przygotowany do chmury, wysoka wydajność i inteligentne zarządzanie.

   Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1200 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
   Więcej
 • Pamięć masowa

  OceanStor 18000F V5 0412
  OceanStor 18500/18800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

  Wyposażona w architekturę systemu SmartMatrix 2.0 oraz technologię optymalizacji korzystającą z rozwiązań Flash, seria OceanStor 18000 V5 spełnia wysokie wymagania w zakresie niezawodności i skalowalności.

  Maksymalnie 16 kontrolerów Maksymalnie 16 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 9600 dysków klasy korporacyjnej
  • OceanStor 6800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

   Zastosowanie technologii Flash umożliwia systemom tej serii osiąganie wydajności rzędu milionów IOPS i zapewnianie optymalnych usług przetwarzania danych w przypadku działalności krytycznych.

   Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 3200 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
   Więcej
  • Seria OceanStor 5000 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash)

   Niezawodne i efektywne usług przetwarzania danych wspierane przez konwergencję systemów SAN i NAS oraz heterogeniczne systemy pamięci masowej.

   Maksymalnie 8 kontrolerów. Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej. Maksymalnie 2000 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler).
   Więcej
  • System pamięci masowej OceanStor 2600 V3

   Przystosowany na potrzeby obsługi wielu zastosowań, różnych modeli i szybkiego rozwoju firmy dzięki technologii zoptymalizowanej pod kątem pamięci flash i szerokiej gamy usług danych.

   Maks. 8 kontrolerów Maks. 256 GB pamięci podręcznej Maks. 500 dysków (dwa kontrolery)
   Więcej
  • System pamięci masowej OceanStor 2200 V3

   Prosta, konwergentna i efektywna pamięć masowa klasy podstawowej, przeznaczona dla małych i średnich firm.

   Maks. 2 kontrolery Maks. 32 GB pamięci podręcznej Maks. 300 dysków klasy korporacyjnej
   Więcej
 • Pamięć masowa w chmurze

  OceanStor 100D
  OceanStor 100D Intelligent Distributed Storage

  Huawei OceanStor 100D (originally called FusionStorage) is an intelligent distributed storage product with scale-out to support the business needs of both today and tomorrow. The Huawei-developed OceanStor 100D uses storage system software to integrate local storage resources from hardware nodes into a fully distributed storage pool. It provides everlasting operations for services, efficient processing for diverse data, and economical storage for mass data, making it perfect for block, HDFS, object, and file storage for upper-layer applications.

  • Industry-leading distributed active-active across clusters for 24/7 business continuity

  • FlashLink® performance acceleration and AI Fabric lossless network for efficient data management and usage

  • Decoupled storage-compute big data solution for 30% TCO reduction

  • System NAS OceanStor 9000 z możliwością rozbudowy

   Jego w pełni symetrycznie rozproszona architektura, zaprojektowana specjalnie pod kątem obsługi danych masowych, tworzy system o znakomitej wydajności do przechowywania nieuporządkowanych danych.

   Od 3 do 288 węzłów Maks. 100 PB pojemności Maks. 400 GB/s przepustowości
   Więcej
 • HCI

  fusioncube HCI
  Chmura z FusionCube

  Huawei FusionCube dla chmury (Hyper-Converged Infrastructure) to platforma informatyczna oparta na architekturze hiperkonwergentnej. Jest zgodny ze standardami otwartej architektury, konwerguje obliczenia i pamięć masową oraz wstępnie integruje rozproszone silniki pamięci masowej, wirtualizację i oprogramowanie do zarządzania chmurą, umożliwiając dostarczanie zasobów na żądanie i liniową rozbudowę. Obsługuje różne wymagania sprzętowe, w tym dużą gęstość i stelaż, spełniając elastyczne wymagania konfiguracyjne różnych usług obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów we/wy. FusionCube ma zastosowanie do scenariuszy przetwarzania w chmurze i jest idealnym wyborem do wdrażania infrastruktury IT centrów danych w chmurze.

  • FusionCube DB

   Huawei FusionCube DB to infrastruktura bazy danych, która integruje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej, sieci i zarządzania. Obsługuje główne bazy danych, takie jak Oracle RAC, IBM DB2, Informix, Sybase IQ, SAP HANA, DM i Kingbase ES. Dzięki wydajnym serwerom baz danych, zoptymalizowanym pod kątem pamięci masowej flash serwerom pamięci masowej, szybkim sieciom InfiniBand i innowacyjnemu oprogramowaniu do przechowywania rozproszonego, FusionCube DB zapewnia doskonałą wydajność, wysoką dostępność i elastyczną skalowalność. Ujednolicone zarządzanie zasobami upraszcza wdrażanie i zarządzanie systemami baz danych oraz zapewnia elastyczność i łatwość użycia.

   Więcej
  • Huawei FusionCube 1000 Edge Micro Data Center Solution

   Huawei FusionCube 1000 is an one stop edge IT infrastructure solution for ROBO and vertical industry scenarios.

   Więcej
 • Zarządzanie danymi

  OceanStor DJ
  Oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług OceanStor DJ

  OceanStor DJ to oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług, które obsługuje ujednolicone zarządzanie zasobami pamięci masowej, elastyczne organizowanie katalogów usług i automatyczne wdrażanie usług pamięci masowej i aplikacji danych w celu podniesienia efektywności operacyjnej centrów danych.

  Wirtualizacja zasobów pamięci masowej: Zgodnie z regułami OpenStack, oprogramowanie OceanStor DJ może zarządzać heterogenicznymi urządzeniami pamięci podręcznej i konsolidować zasoby w pule. Automatyczne wdrożenie usług: Alokuje zasoby zgodnie z szablonami najlepszych praktyk bazującymi na obciążeniu; aplikacje usług samopomocy i kompletne katalogi usług. Serwicyzacja aplikacji danych: Szeroki zakres usług przetwarzania danych przy użyciu aplikacji zewnętrznych dostępnych w sklepie AppStore.
  • eService Intelligent Cloud O&M Platform

   eService Intelligent Cloud O&M Platform,Combining big data analytics and Artificial Intelligence (AI), Huawei eService provides data infrastructure — such as Huawei servers and storage devices — with automatic fault reporting, and problem management and tracking.

   Więcej
 • Disaster Recovery Solutions

  disaster recovery solution img
  Disaster Recovery Solutions

  Huawei’s Disaster Recovery Solutions are an integral part of Business Continuity Management (BCM) planning and include disaster recovery, backup, and archiving of E2E data protection throughout the entire lifecycle, providing always-on services and maximized data value for optimal TCO.

Dlaczego warto wybrać pamięć masową firmy Huawei?

 • Portfolio wszechstronnych pamięci masowych

  Spełnia wymagania dotyczące pamięci masowych w każdym zastosowaniu w przedsiębiorstwie, obejmując rozwiązania z zakresu baz danych, wirtualizacji, Big Data, technologii mobilnych i chmury.

 • More than eight thousand customers

  Powszechne uznanie klientów

  Huawei obsługuje ponad 8000 klientów z różnych branż z całego świata, by spełnić ich wymagania w zakresie pamięci masowej i zwiększyć wartość danych; w ramach badań Magic Quadrant firmy Gartner uznany za lidera w dziedzinie macierzy ogólnego przeznaczenia.

 • Otwarta na współpracę i innowacje

  Nieustannie ulepsza rozwiązania dotyczące pamięci masowych dzięki wspólnym projektom innowacyjnym oraz laboratoriom skupiającym klientów, partnerów, instytucje badawcze i najlepsze uniwersytety.

Znajdź właściwe rozwiązanie dotyczące pamięci masowych

 • 0101

  Rozwiązanie kopii zapasowej

  Dostępne funkcje tworzenia kopii zapasowej typu „wszystko w jednym”, scentralizowane i przeznaczone dla maszyn wirtualnych spełniające różnorodne wymagania użytkowników w firmie.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: