Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

W oparciu o ponad 30 lat rozwoju wiedzy technicznej i talentów Akademia Teleinformatyki Huawei opracowała innowacyjne rozwiązania współpracy między środowiskiem akademickim a biznesem dla 927 uczelni na całym świecie, z uwzględnieniem opracowywania kursów, szkolenia nauczycieli i praktyk. Rozwiązania obejmują trzy fazy: rozwijanie talentów, certyfikacja i transfer. Wspólnie z uczelniami firma Huawei zbudowała ekosystem talentów, który sprzyja rozwojowi teleinformatyki.

Dział rozwoju ekosystemu talentów Enterprise Business Group, Huawei Technologies Co., Ltd.

W erze cyfrowej teleinformatyka – wiodąca branża w gospodarce cyfrowej – stoi przed wielkimi wyzwaniami optymalizacji struktury branży i przyspieszenia transformacji cyfrowej. Podczas transformacji branży kluczem do utrzymania szybkiego rozwoju, wykorzystywania szans i dokonywania postępów w nowej erze jest traktowanie talentów jak najważniejszego zasobu.

Pokonanie wąskiego gardła integracji przemysłu i edukacji w rozwoju talentów

W tradycyjnym modelu rozwoju talentów edukacja wyższa daje pierwszeństwo teoriom i koncepcjom, ale pomija praktykę i umiejętności. Popyt i podaż talentów są w pewnym stopniu rozłączone i ten model ma trudności z wspieraniem rozwoju przemysłu. W tym kontekście długoterminowa strategia, która obejmuje współdzielenie zasobów, przewagi komplementarne i wspólny rozwój uniwersytetów i firm, jest konieczna do efektywnego dopasowania podaży talentów do popytu, osiągnięcia wspólnych korzyści przez uczelnie, firmy i talenty oraz wspierania rozwoju przemysłu.

Teoretycznie współpraca między uczelniami a firmami może być kluczem do promowania rozwiązania dylematu dotyczącego talentów. Jednak w praktyce współpraca między uniwersytetami a firmami może być trudna do wdrożenia. Integracja przemysłu i oświaty napotkała wąskie gardło. Istnieją trzy główne przyczyny takiego stanu rzeczy.

Po pierwsze model rozwoju talentów oparty na współpracy i wspomaganiu ludzi nie został dopracowany. Generalnie współpraca między uczelniami a firmami jest spontaniczna i powierzchowna.

Po drugie, niektóre firmy nie są aktywne w procesie szkolenia i nie uczestniczą w uzgodnieniach celów rozwoju talentów na uniwersytetach. Treść kursów nie odpowiada standardom zawodowym, a proces nauczania nie jest uzgodniony z procesem produkcji w przemyśle. Pierwszeństwo teorii przed praktyką jest ciągłym problemem.

Po trzecie szkoły wyższe i uniwersytety są dotknięte problemami, takimi jak brak motywacji ludzi nauki do udziału we wspólnych projektach biznesowo-oświatowych i brak chęci do nauki wśród studentów.

Wyzwaniem jest osiągnięcie efektywnej komunikacji między branżą teleinformatyczną i branżą edukacyjną oraz rozwiązanie problemu niedoboru talentów.

Jako wiodący światowy dostawca rozwiązań teleinformatycznych firma Huawei wspiera otwarty, wspólny ekosystem talentów teleinformatycznych, który przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym. W 2013 roku firma Huawei uruchomiła Akademię Teleinformatyki, wspólny projekt uczelniano-biznesowy, który angażuje instytucje szkolnictwa wyższego w budowę takiego ekosystemu talentów. W ciągu ostatnich sześciu lat firma Huawei zainwestowała znaczne środki w badania praktyk razem z uniwersytetami i szkołami wyższymi oraz w powielanie udanych doświadczeń. Firma Huawei zbudowała łańcuch dostaw talentów, który obejmuje cały proces nauki, certyfikacji i zatrudnienia, poprzez pogłębienie mechanizmu współpracy między uniwersytetami i firmami, Jego celem jest promowanie rozwoju branży i wprowadzanie innowacyjnych modeli rozwoju talentów w oparciu o wymagania przedsiębiorstw. Huawei pomaga uniwersytetom pielęgnować talenty teleinformatyczne, które spełniają wymagania branży, co zapewnia jej dopływ utalentowanych pracowników i związany z tym rozwój.

Do końca 2019 roku Akademia Teleinformatyki Huawei została wdrożona w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Europie, Ameryce Łacińskiej i na Południowym Pacyfiku, w 72 krajach. Współpracujące uniwersytety to między innymi najlepsze uniwersytety w Chinach, takie jak w Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong i Uniwersytet Fudan, a także znane na świecie uniwersytety, takie jak Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. Baumana, Uniwersytet Malaya i Uniwersytet Nowej Południowej Walii. W projekcie udział biorą także Polytech Nice Sophia i inne uczelnie techniczne, a także Techniczna Szkoła Zawodowa w Shenzen, Wyższa Szkoła Techniczna Northeast Surrey w Wielkiej Brytanii i inne wiodące wyższe szkoły zawodowe. Łącznie w programie uczestniczy 927 szkół wyższych i uniwersytetów. Każdego roku szkolenie przechodzi ponad 45 tys. studentów. W 2019 roku firma Huawei i ponad 1300 partnerów wspólnie zorganizowało 51 targów talentów na całym świecie, w których udział wzięło ponad 21 tysięcy studentów i dzięki którym branża zyskała ponad 3600 utalentowanych teleinformatyków.

Akademia Teleinformatyki Huawei: wielowymiarowe rozwiązania problemów związanych z ekosystemem talentów

Wykorzystując wiedzę techniczną firmy Huawei, jej doświadczenie w rozwoju talentów i zasoby branży teleinformatycznej z ostatnich 30 lat, projekt Akademia Teleinformatyki Huawei wspiera strategię Huawei łączącą platformę i ekosystem. W zależności od potrzeb branży projekt podejmuje problemy niedoboru talentów w branży i łączy zalety zasobów uniwersytetów i przedsiębiorstw. Huawei zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje cały proces rozwoju talentów, od opracowania kursów, przez udostępnianie zasobów instruktorom, po konfigurację środowiska laboratorium oraz od certyfikacji, przez konkurencję, po zatrudnienie talentów. Rozwiązanie to współpraca instytucji państwowych, uniwersytetów i firm nad budową nowego modelu rozwoju talentów teleinformatycznych i efektywnego ekosystemu talentów. Ponadto firma Huawei zapewnia wielowymiarowe rozwiązania dla różnych typów talentów i różnych typów potrzeb, aby zagwarantować efektywną zgodność rozwiązań Huawei do współpracy na linii szkolnictwo–biznes z potrzebami uczelni i biznesu oraz promować różne typy talentów teleinformatycznych.

Gdy cyfryzacja różnych branż przyspiesza, szkoły wyższe i uniwersytety pilnie potrzebują przekształcić tradycyjne treści dydaktyczne i skupić się bardziej na najnowszych technologiach, zapewnić nadążanie kursów za rzeczywistością, zagwarantować zgodność materiałów dydaktycznych z praktykami przemysłowymi i pomagać studentom w uzyskaniu większej atrakcyjności dla pracodawców. Aby spełnić te potrzeby, firma Huawei współpracuje z wykładowcami szkół wyższych i uniwersytetów przy wspólnym opracowywaniu kursów na podstawie wiedzy Huawei dotyczącej branży, wiedzy i praktyk technicznych, analizy sytuacji w branży i systemu standardów certyfikacji talentów Huawei. Opracowuje również system kursów praktycznych dopasowany do wymagań branży w zakresie nowych talentów. Kurs obejmuje szeroki zakres obszarów technicznych, takich jak routing i przełączanie, pamięć masowa, chmura, WLAN, przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych, Internet rzeczy i sztuczna inteligencja. Zapewnia pracownikom naukowym i studentom współpracujących szkół wyższych i uniwersytetów kompleksową otwartą platformę do nauki i praktyki przez Internet. Takie kursy mogą znacząco poprawić efektywność i jakość rozwoju talentów. Po podpisaniu umowy z Akademią Teleinformatyki Huawei uniwersytety mogą otrzymać autoryzację kursu Huawei i bezpłatne szkolenie integrujące kursy, praktyki i certyfikację – uzyskać niezależność w nauczaniu i działalności.

Na przykład w 2014 roku Uniwersytet w Alicante, najlepszy uniwersytet w Hiszpanii, podpisał umowę z Huawei, na mocy której został pierwszą Akademią Teleinformatyki Huawei w Europie Zachodniej. Firma Huawei zorganizowała szkolenie „HCIA – routing i przełączanie” przeprowadzone przez ekspertów dla czterech instruktorów Akademii Teleinformatyki, co umożliwiło uczelni niezależne nauczanie studentów w zakresie routingu i przełączania.

Egzamin certyfikacyjny Huawei jest ważnym środkiem testowania osiągnięć naukowych studentów i bardzo ważnym środkiem poprawy jakości rozwoju talentów w Akademii Teleinformatyki Huawei. Większość studentów może zdać egzaminy certyfikacyjne Huawei po ukończeniu odpowiednich kursów, dowodząc swoich kwalifikacji na podstawowe stanowiska w branży. Z perspektywy studentów certyfikat Huawei może poprawić ich konkurencyjność na rynku pracy. Z perspektywy uniwersytetów certyfikat Huawei może poprawić współczynnik zatrudnienia absolwentów. Z perspektywy firm certyfikat Huawei może ograniczyć koszty szkolenia. W 2018 roku Uniwersytet w Alicante dodał kurs „HCIA – chmura”, a kursy techniczne Huawei stały się obowiązkowe.

Konkurs teleinformatyczny Huawei: promocja edukacji, nauki i rozwoju poprzez konkurencję

Ostatecznym celem rozwoju talentów jest wprowadzenie nowych pracowników na rynek. Poprawa umiejętności praktycznych studentów i ich konkurencyjności na rynku pracy zawsze były niezwykle ważne dla współpracy między sektorem oświaty a biznesem. Jest to także jeden z ważnych wskaźników do śledzenia osiągnięć w rozwoju talentów.

Firma Huawei organizuje coroczne konkursy teleinformatyczne od 2015 r. Poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, firmami, uniwersytetami, instytucjami szkoleniowymi i organizacjami przemysłowymi firma Huawei dąży do zapewnienia platform konkurencji i komunikacji międzynarodowej dla studentów szkół wyższych z całego świata, zwiększenia ich wiedzy teleinformatycznej i pobudzenia ich zainteresowania nauką i innowacyjnością oraz poprawy ich zdolności do samodzielnej nauki i rozwiązywania problemów, aby promować naukę poprzez konkurencję. Aby lepiej prowadzić studentów, wykładowcy muszą rozwijać się w profesjonalnych obszarach technicznych, koncentrować się na innowacyjności, pracy zespołowej i zdolności dostosowania do zmian studentów. Muszą analizować swoje metody nauczania na podstawie wyników wydajności i konkurencyjności studentów w celu poprawy praktyczności i przydatności nauki oraz w celu promowania nauki poprzez konkurencyjność. Z perspektywy uniwersytetów i uczestników biznesowych udział w konkursie teleinformatycznym Huawei jest dobrą szansą na kontakt między szukającymi talentów pracodawcami a utalentowanymi studentami. Pomaga on promować doskonalenie modelu rozwoju talentów, zatrudnienie i rozwój poprzez konkurencję.

Firma Huawei zorganizowała cztery coroczne konkursy teleinformatyczne, a liczba uczestników i krajów uczestniczących zwiększa się z każdym rokiem. W pierwszym konkursie w 2015 roku wzięło udział trzydzieści zespołów i 7550 studentów z Chin. Czwarty konkurs, w 2019 roku, został przeprowadzony w 61 krajach, z udziałem ponad 100 tys. studentów z ponad 1600 uniwersytetów i szkół wyższych. Konkursy z zakresu innowacyjności były organizowane także w celu oceny umiejętności studentów dotyczących innowacyjnego stosowania i projektowania rozwiązań nowych technologii, takich jak AI, przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych i Internet rzeczy, oraz kompleksowego rozwoju umiejętności technicznych w zakresie teleinformatyki u studentów. Obecnie piąty konkurs odbywa się w ponad 70 krajach i według prognoz weźmie w nim udział ponad 150 tys. studentów.

Uniwersytet Malaya jest najstarszym i zajmującym najwyższe miejsce w rankingach uniwersytetem w Malezji. Współpracuje z firmą Huawei od siedmiu lat i dołączył do Akademii Teleinformatyki Huawei w 2018 r. Wykorzystując wiedzę Huawei do wzbogacania treści dydaktycznych, poszerzania wiedzy studentów i poprawy ich kwalifikacji, Uniwersytet Malaya wziął udział w konkursie teleinformatycznym Huawei. Podczas 4. finału światowego konkursu teleinformatycznego Huawei Akademia Nauk Komputerowych i Informatyki Uniwersytetu Malaya rywalizowała z 65 zespołami z 30 krajów i zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie dotyczącym sieci.

Konkurs teleinformatyczny Huawei jest ważny dla studentów nie tylko dlatego, że pomaga im podnosić umiejętności, ale także zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy. Na przykład po udziale w projekcie Akademia Teleinformatyki Huawei i konkursie teleinformatycznym Huawei oraz zdobyciu trzeciej nagrody Honor Cup w konkursie teleinformatycznym w Rosji rosyjska studentka Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. Baumana (BMSTU), Jelizawieta Tiszyna, została zatrudniona przez Huawei jako inżynier serwisu.

„Akademia Teleinformatyki Huawei może pomóc Huawei w odkrywaniu nowych talentów, a studentom w nabywaniu wiedzy technicznej, a także określeniu kierunku rozwoju kariery” – powiedziała Jelizawieta.

BMSTU jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych rosyjskich uniwersytetów. Wykształcił ponad 160 tys. wysoce wykwalifikowanych techników. Podczas 4. finału światowego konkursu teleinformatycznego Huawei dwoje studentów BMSTU otrzymało szansę na reprezentowanie Rosji w rywalizacji z najlepszymi studentami z innych krajów. Podczas konkursu byli w stanie rozpoznać swoje mocne i słabe strony oraz ustalić kierunek rozwoju swoich przyszłych karier.

Fundament rozwoju talentów w cyfrowej gospodarce

Pod koniec 2017 roku firma Huawei przedstawiła nową wizję i misję korporacyjną, skupiając się na swojej roli jako fundamentu inteligentnego świata. W ekosystemie talentów teleinformatycznych firma Huawei chce być fundamentem rozwoju talentów w gospodarce cyfrowej. W nowej erze rozwoju teleinformatyki firma Huawei przyspieszy innowacje naukowe i technologiczne oraz będzie inwestować w innowacje w dziedzinie wiedzy i rozwój talentów. Rozwijając współpracę między szkolnictwem a biznesem, firma Huawei dąży do dopasowania programów nauczania do potrzeb różnych branż, treści kursów do kwalifikacji zawodowych, metod dydaktycznych do procesów produkcyjnych oraz rozwoju talentów do możliwości zatrudnienia.

Próbując łączyć popyt biznesu z podażą szkolnictwa, firma Huawei ma nadzieję na zapewnienie bardziej technicznych i wykwalifikowanych pracowników, bardziej zaawansowanych technologii i lepszego wsparcia dla innowacji i przedsiębiorczości. Chce w ten sposób stworzyć koło zamachowe wspomagające zrównoważony rozwój teleinformatyki.

0 czytelników

(0 ocen)

O ceń materiał.

0/500

Wpisz komentarz tutaj.
Wyślij

0  komentarzy

  Więcej komentarzy

   Ocena powiodła się.

   Komentarz został wysłany.

   Ocena nie powiodła się.

   Komentarz nie został wysłany.

   Prosimy najpierw wpisać komentarz.