Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Hadż to coroczna muzułmańska pielgrzymka do Mekki i jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych dla muzułmanów na całym świecie. W 2018 roku ponad 2 miliony muzułmanów z całego świata zgromadziły się w Mekce, aby brać udział w Hadżu.

Wyzwania związane z obsługą Hadżu

Tłumne zgromadzenia pielgrzymów w Mekce skutkują wzmożoną liczbą telefonów do centrum alarmowego.

W ciągu pięciu dni Hadżu ponad 2 miliony pielgrzymów bierze udział w różnych uroczystościach, gromadząc się w Mekce, na obszarze mniejszym niż 30 km kwadratowych. Skutkuje to znacznym wzrostem połączeń alarmowych i ratunkowych (w szczytowych okresach w 2018 roku otrzymano 142 971 połączeń). Odbieranie tych połączeń i odpowiadanie dzwoniącym wymaga szybkości, wysokiej niezawodności oraz stabilności systemów obsługujących połączenia i reagowanie na alarmy.

Oparte na współpracy oddelegowywanie w teren sił z wielu agencji

Podczas Hadżu rząd Arabii Saudyjskiej dysponuje personelem ratunkowym z licznych agencji rządowych, takich jak wydział obrony cywilnej, wydział patroli policyjnych, wydział drogówki, wydział ruchu drogowego, ministerstwo zdrowia oraz biuro dowodzenia alarmowego stacjonujące w jednym centrum operacyjnym. Największymi wyzwaniami w przypadku takich operacji są skuteczna koordynacja pracy wielu wydziałów i sił policyjnych, szybkie wydawanie poleceń, szybkie i precyzyjne oddelegowywanie sił policyjnych oraz zapobieganie różnym zagrożeniom i ich eliminacja.

Wiele numerów telefonu

Ludzie musieli zapamiętać kilka numerów alarmowych, aby zadzwonić po pomoc w nagłych sytuacjach. Często zdarzało się, że dzwonili pod niewłaściwy numer lub nie pamiętali numeru telefonu alarmowego, co powodowało niedogodności.

Ministerstwo spraw wewnętrznych buduje zunifikowane centrum operacji na rzecz bezpieczeństwa 911

Aby uniknąć wyżej wymienionych wyzwań, w 2015 roku ministerstwo spraw wewnętrznych zbudowało w Mekce zunifikowane centrum operacji na rzecz bezpieczeństwa 911. Jego celem było uproszczenie i ujednolicenie odbierania połączeń oraz zapewnienie współpracy wielu agencji. Ministerstwo ujednoliciło oryginalne numery alarmowe patroli policyjnych, obrony cywilnej, wydziału ruchu drogowego oraz wydziału drogówki. Od tego momentu wprowadzono wspólny numer telefonu, 911. Niezależnie od tego, co się stało, aby uzyskać pomoc, można było zadzwonić pod numer 911.

Udział firmy Huawei

Dzięki zastosowaniu pierwszego tego typu zintegrowanego systemu dowodzenia opracowanego przez firmy Huawei i Hexagon zunifikowane centrum operacji na rzecz bezpieczeństwa wdrożyło ujednolicone raportowanie alarmów oraz ujednoliciło działania między agencjami, zwiększając skuteczność ich współpracy oraz poprawiając reagowanie na nagłe sytuacje.

Ujednolicone zgłaszanie incydentów za pośrednictwem systemu 911

Polegając na rozwiązaniu opracowanym wspólnie przez firmy Huawei i Hexagon, system odbierania i reagowania na zgłoszenia incydentów 911 potrafi obsługiwać różne typy incydentów w ujednolicony sposób, przekazując je według typu incydentu do odpowiednich wydziałów. W ten sposób incydenty można szybko przekazywać między różnymi wydziałami za pośrednictwem ujednoliconej platformy. Umożliwia to dzielenie się informacjami między liczny działami oraz pozwala zwiększyć wydajność reagowania na incydenty.

Optymalizacja wskaźnika odpowiadania na połączenia alarmowe

Wykorzystując platformę Integrated Communication Platform (ICP) firmy Huawei, system zapewnia wiodącą technologię w celu optymalizowania wskaźnika odpowiadania na połączenia alarmowe „z kierunku do przodu” oraz „z przeciwnego kierunku”. „Kierunek do przodu” zawiera technologię umożliwiającą skrócenie czasu oczekiwania, przyspieszenie odpowiadania na połączenie oraz zwiększenie tempa przygotowania miejsc; „kierunek przeciwny” oznacza, że ICP zapisuje nieodebrane połączenia podczas oczekiwania w kolejce i umożliwia operatorom oddzwonienie.

Oprócz tego, to wspólne rozwiązanie zapewnia spersonalizowane funkcje, takie jak zgłaszanie incydentów za pośrednictwem wiadomości wideo lub SMS, które jest przeznaczone dla ludzi ze specjalnymi potrzebami, na przykład dla ludzi niedosłyszących. Rozwiązanie to daje również możliwość obsługiwania incydentów w różnych językach, na przykład w języku angielskim, arabskim, urdu, francuskim i indonezyjskim. Zapewnia to pielgrzymom znaczną wygodę. Podczas Hadżu w roku 2018 każdego dnia w centrum dowodzenia 911 pracowało około 360 osób odbierających połączenia i 420 dyspozytorów. Średnio każdego dnia odbierano 65 615 połączeń z numerem 911, czyli ponad dwa razy więcej niż liczba incydentów w normalne dni. Pomimo tego system ICP działał stabilnie i poradził sobie z dużym natężeniem połączeń bez zakłóceń.

Podsumowanie

Doświadczenia zdobyte w Mekce zapewniają ministerstwu gotowy model, który można wykorzystać, aby wprowadzić takie centra 911 w całym kraju. Firma Huawei Technologies, wiodący globalny producent rozwiązań teleinformatycznych, z dumą wspierała wysiłki ministerstwa spraw wewnętrznych w kierunku wdrożenia usług 911 w Mekce i pomagała w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Hadżu 2016, 2017 i 2018. Rozwiązania firmy Huawei zapewniające bezpieczeństwo w miastach poprawiają jakość, dokładność i dostępność systemu łączności krytycznej, zwiększając tym samym wydajność.

0 czytelników

(0 ocen)

O ceń materiał.

0/500

Wpisz komentarz tutaj.
Wyślij

0  komentarzy

  Więcej komentarzy

   Ocena powiodła się.

   Komentarz został wysłany.

   Ocena nie powiodła się.

   Komentarz nie został wysłany.

   Prosimy najpierw wpisać komentarz.