Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

OceanStor 6800F V5 (system pamięci masowej All-Flash do zastosowań krytycznych)

System pamięci masowej OceanStor 6800F V5 firmy Huawei to nowa generacja pamięci masowej All-Flash do zastosowań krytycznych, która zapewnia najwyższy poziom usług przetwarzania danych w przypadku działalności krytycznych z punktu widzenia misji przedsiębiorstwa.

Elastyczna skalowalność, wydajność wynikająca z zastosowania technologii Flash oraz architektura przygotowana pod kątem chmury hybrydowej optymalizują usługi przetwarzania danych dla przedsiębiorstw, jak również zapewniają możliwość prostego i zwinnego zarządzania.

OceanStor 6800F V5 spełnia wymagania w zakresie pamięci masowych w takich zastosowaniach jak przetwarzanie OLTP/OLAP dużych baz danych, przetwarzanie w chmurze itp. Stanowi doskonałą opcję dla sektora publicznego, finansowego, telekomunikacyjnego i przemysłowego.

Poznaj opinie naszych klientów

  • 0101

    WhiteStar: Wysoka niezawodność i nieprzerwane usługi finansowe

    WhiteStar jest największą instytucją finansową w Portugalii i jedyną firmą uznaną przez Komisję Papierów Wartościowych. WhiteStar doświadczała nagłych, utrzymujących się wzrostów ilości danych na platformach do obsługi baz danych i wirtualizacji i wzrostu zleceń dostępu współbieżnego. Oferowane przez Huawei rozwiązanie DC typu „aktywne-aktywne” poprawia wydajność odczytu i zapisu danych o 160%, obniża koszty o ponad 30%, gwarantuje nieprzerwaną pracę podstawowych obszarów działalności.

Huawei

Specyfikacje

Model OceanStor 6800F V5
Architektura SmartMatrix 2.0 All-Flash
Opóźnienie < 1 ms
Maks. liczba kontrolerów 8
Procesory Procesory wielordzeniowe
Pamięć podręczna systemu (rozszerzana o wiele kontrolerów) od 512 GB do 8 TB
Obsługiwane protokoły pamięci masowej Fibre Channel, FCoE, iSCSI, InfiniBand, NFS, CIFS, FTP i HTTP
Typy portów czołowych 16 Gb/s Fibre Channel, 8 Gb/s Fibre Channel, 10 Gb/s FCoE, 1/10 Gb/s Ethernet i 56 Gb/s InfiniBand
Typ portów tylnych SAS 3.0 (jeden port 4 × 12 Gb/s)
Maksymalna liczba dysków (podwójny kontroler) 2000
Typ dysków SSD klasy korporacyjnej
Środowiska wirtualizacji Platformy wirtualizacji: FusionSphere, VMware, XenServer i Hyper-V
Funkcje o wartości dodanej: VMware VAAI/VASA/SRM, Hyper-V
vSphere, vCenter
Oprogramowanie ochrony danych HyperSnap (migawka), HyperClone (klonowanie)
HyperCopy (kopiowanie), HyperMirror (dublowanie woluminów)
HyperMetro (macierze „aktywne-aktyne”), HyperReplication (replikacja zdalna)
HyperLock (WORM), HyperVault (kopia zapasowa „all-in-one”)
Ochrona działalności krytycznych SmartQoS (inteligentna kontrola jakości usług)
SmartPartition (inteligentne partycjonowanie)
Oprogramowanie do zwiększania wydajności zasobów SmartMigration (inteligentna migracja numerów LUN), SmartVirtualization (inteligentna wirtualizacja heterogeniczna)
SmartMulti-tenant (inteligentna dzierżawa wielokrotna), SmartQuota (zarządzanie przydziałami)
SmartDedupe (inteligentna deduplikacja), SmartCompression (inteligentna kompresja)
SmartThin (inteligentne alokowanie elastyczne), SmartMotion (inteligentne przenoszenie danych)
SmartErase (inteligentne niszczenie danych)
Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową UltraPath (wiele ścieżek hostów), BCManager (zarządzanie DR)
DeviceManager (oprogramowanie do zarządzania z jednego urządzenia), eSight (oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania obsługą i utrzymaniem)
eService (zdalne zarządzanie konserwacją)

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.