Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

OceanStor 6800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

Nowa generacja hybrydowej pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych, która ma zapewniać najwyższy poziom usług przetwarzania danych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Dzięki systemowi operacyjnemu przygotowanemu do pracy w chmurze, wydajności za sprawą technologii Flash oraz oprogramowaniu do inteligentnego zarządzania systemy te zapewniają doskonałą funkcjonalność, wydajność, efektywność, niezawodność i łatwość użytkowania, jak również szeroki wachlarz efektywnych i elastycznych rozwiązań dotyczących tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii (DR), gwarantujących ciągłość działalności i bezpieczeństwo danych.

System spełnia wymagania w zakresie pamięci masowych w takich zastosowaniach jak przetwarzanie OLTP/OLAP dużych baz danych, przetwarzanie w chmurze itp., stanowiąc doskonały wybór w sektorze publicznym, finansowym, telekomunikacyjnym i przemysłowym.

Poznaj opinie naszych klientów

  • 0101

    WhiteStar: Niezawodność i nieprzerwane usługi finansowe

    WhiteStar jest największą instytucją finansową w Portugalii i jedyną firmą upoważnioną przez Komisję Papierów Wartościowych. WhiteStar doświadczała nagłego wzrostu ilości danych na platformach do obsługi baz danych i wirtualizacji oraz gwałtownego wzrostu zleceń dostępu równoczesnego. Oferowane przez Huawei konwergentne, bazujące na pamięci masowej rozwiązanie DC typu „aktywne-aktywne” poprawia wydajność odczytu i zapisu danych o 160%, obniża koszty operacyjne o ponad 30%, gwarantuje nieprzerwaną pracę w ramach podstawowych obszarów działalności.

Huawei

Specyfikacje

Model

OceanStor 6800 V5

Procesory

Procesory wielordzeniowe

Pamięć podręczna systemu (rozszerzana o wiele kontrolerów)

od 512 GB do 8 TB

Maks. liczba kontrolerów

8

Obsługiwane protokoły pamięci masowej

Fibre Channel, FCoE, iSCSI, InfiniBand, NFS, CIFS, FTP i HTTP

Typy portów czołowych

16 Gb/s Fibre Channel, 8 Gb/s Fibre Channel, 10 Gb/s FCoE, 1/10 Gb/s Ethernet i 56 Gb/s InfiniBand

Typ portów tylnych

SAS 3.0 (jeden port 4 × 12 Gb/s)

Maksymalna liczba dysków na podwójny kontroler

3200

Bramka autonomiczna

Obsługiwane

Oprogramowanie ochrony danych

HyperSnap (migawka), HyperClone (klonowanie)

HyperCopy (kopiowanie), HyperMirror (dublowanie woluminów)

HyperMetro (macierze „aktywne-aktyne”), HyperReplication (replikacja zdalna)

HyperLock (WORM), HyperVault (kopia zapasowa „all-in-one”)

Ochrona działalności krytycznych

SmartQoS (inteligentna kontrola jakości usług)

SmartPartition (inteligentne partycjonowanie)

SmartCache (inteligentne buforowanie dysków SSD)

Oprogramowanie do zwiększania wydajności zasobów

SmartMigration (inteligentna migracja numerów LUN), SmartVirtualization (inteligentna wirtualizacja heterogeniczna)

SmartMulti-tenant (inteligentna dzierżawa wielokrotna), SmartQuota (zarządzanie przydziałami)

SmartDedupe (inteligentna deduplikacja), SmartCompression (inteligentna kompresja)

SmartThin (inteligentne alokowanie elastyczne), SmartTier (inteligentna obsługa warstw danych)

SmartMotion (inteligentne przenoszenie danych), SmartErase (inteligentne niszczenie danych)

Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową

UltraPath (wiele ścieżek hostów), BCManager (zarządzanie DR)

DeviceManager (oprogramowanie do zarządzania z jednego urządzenia), eSight (oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania obsługą i utrzymaniem)

eService (zdalne zarządzanie konserwacją)

Wirtualizacja mocy obliczeniowej

Platformy wirtualizacji: FusionSphere, VMware, XenServer i Hyper-V

Funkcje o wartości dodanej: VMware VAAI/VASA/SRM, Hyper-V

vSphere, vCenter

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.