Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Hybrydowe systemy pamięci masowej flash z serii OceanStor 5000 V5 średniej klasy

Nowa generacja hybrydowych pamięci masowych flash średniej klasy, produkty Huawei OceanStor 5000 V5 są wyposażone w system operacyjny gotowy do pracy w chmurze, wydajność obsługi pamięci flash i inteligentne oprogramowanie do zarządzania, które zapewniają doskonałą funkcjonalność, wydajność, wydajność, niezawodność i łatwość użytkowania.

Spełniając wymagania dotyczące przechowywania danych w dużych bazach danych Online Transaction Processing (OLTP)/Online Analytical Processing (OLAP), chmura i wiele innych aplikacji, OceanStor 5000 V5 jest naturalnym rozwiązaniem dla sektora rządowego, finansowego, telekomunikacyjnego, produkcyjnego i innych ze średnimi wymaganiami w zakresie przechowywania.

Poznaj opinie naszych klientów

  • 0101

    Kliniki Uniwersyteckie Saint-Luc: Zapewnienie lekarzom możliwości skupienia się na diagnozowaniu i leczeniu

    W największym szpitalu w Brukseli, Cliniques Universitaires Saint-Luc, ilość danych na zunifikowanych platformach informacji wzrastała corocznie o ponad 20%. Po wdrożeniu rozwiązania pamięci masowej firmy Huawei dostęp pracowników do systemów IT został przyspieszony o 500% przy jednoczesnym spadku kosztów TCO o ponad 50%. Rozwiązanie zapewniło możliwość nieprzerwanego świadczenia usług krytycznych.

Huawei

Specyfikacje

Model OceanStor 5300 V5 OceanStor 5500 V5 OceanStor 5600 V5 OceanStor 5800 V5
Procesor Procesory wielordzeniowe
Pamięć podręczna systemu (rozwija się wraz z liczbą kontrolerów) od 128 GB do 2 TB od 384 GB do 4 TB od 768 GB do 8 TB od 1536 GB do 12 TB
Maksymalna liczba kontrolerów 16 16 16 16
Obsługiwane protokoły przechowywania Fiber Channel, iSCSI, NFS, CIFS, FTP i HTTP
Rodzaje portów front-end 8/16/32 Gb/s FC i 1/10/25/40/100 Gb/s Ethernet
Typ portów zaplecza SAS 3.0 (pojedynczy port 4 x 12 Gb/s) SAS 3.0/NVMe Over Fabric
Oprogramowanie do ochrony danych HyperSnap (migawka), HyperClone (klon), HyperCopy (kopia), HyperMirror (mirror głośości), HyperMetro (macierze typu aktywne-aktywne), HyperReplication (replikacja zdalna), HyperLock (WORM), and HyperVault (kompleksowa kopia zapasowa)
Ochrona biznesu o znaczeniu krytycznym SmartEncryption(inteligentne szyfrowanie danych), SmartQoS (inteligentna kontrola jakości usług), SmartPartition (inteligentne partycjonowanie) oraz SmartCache (inteligentne buforowanie SSD)
Oprogramowanie do poprawy wydajności zasobów SmartMigration (inteligentna migracja jednostek LUN), SmartVirtualization (inteligentna wirtualizacja heterogeniczna), SmartMulti-tenant (inteligentny multi-tenant), SmartQuota (zarządzanie kontyngentami), SmartDedupe (inteligentna deduplikacja), SmartCompression (inteligentna kompresja), SmartThin (inteligentne cienkie przydzielanie), SmartTier (inteligentne warstwowanie danych), SmartMotion (inteligentny ruch danych), SmartErase (inteligentne niszczenie danych) i SmartEncryption (inteligentne szyfrowanie danych)

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.