Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozproszona, inteligentna pamięć masowa FusionStorage

FusionStorage to najnowszy i najlepszy produkt firmy Huawei w kategorii inteligentnej, rozproszonej pamięci masowej. Zapewnia elastyczne, dostępne na żądanie usługi oparte na infrastrukturze w chmurze i spełnia wymogi w zakresie kluczowych obciążeń klasy korporacyjnej.

FusionStorage umożliwia magazynowanie bloków, obiektów, zbiorów Big Data i plików na potrzeby zastosowań górnego poziomu, zależnie od potrzeb, z możliwością skalowania pod kątem bieżącej działalności i przyszłych innowacji. Rozwiązanie odznacza się najlepszą wydajnością oraz kompleksowymi funkcjami klasy korporacyjnej i obsługuje 64-bitowe procesory serii ARMv8 Kunpeng firmy Huawei, zapewniając większą wydajność IOPS i mniejsze zużycie energii przy tej samej konfiguracji sprzętowej.

FusionStorage pomaga przedsiębiorstwom w budowie nowej, niezawodnej, wydajnej i inteligentnej platformy usług pamięci masowej umożliwiającej elastyczny, globalny dostęp do danych w dobie inteligentnych rozwiązań.

Przygotuj firmę do działalności w dobie inteligentnych rozwiązań, inwestując w pamięć masową nowej generacji

 • Pula zasobów sprzętowych do wirtualizacji/chmury

  FusionStorage zapewnia ogromną pulę zasobów do magazynowania danych, dostarczając zasoby na żądanie i umożliwiając elastyczne zwiększanie przepustowości na potrzeby wirtualizacji i środowisk chmurowych. Rozwiązanie optymalizuje wdrażanie, rozszerzanie oraz koszty obsługi pamięci masowej przy użyciu serwerów ogólnego zastosowania. Typowe zastosowania obejmują rozwiązania chmurowe z zakresu dostępu do kanałów bankowości internetowej, chmury do rozwoju i testowania, usługi oparte na chmurze, chmurowe pule zasobów B2B w domenach BOM operatorów, chmurę e-administracji oraz chmurę bezpiecznego miasta.

 • Baza danych o znaczeniu krytycznym

  FusionStorage to rozwiązanie klasy korporacyjnej o zaletach takich jak rozproszona architektura Active/Active i zawsze niskie opóźnienie, które gwarantują wydajne i stabilne działanie baz danych o krytycznym znaczeniu (OLAP/OLTP).

 • Analiza Big Data

  FusionStorage zapewnia wiodące na rynku, niezależne rozwiązania z zakresu obliczeń i pamięci masowej na potrzeby Big Data, które integrują tradycyjne silosy danych i tworzą zunifikowaną pulę zasobów Big Data dla przedsiębiorstw. Rozwiązanie to wykorzystuje również funkcje klasy korporacyjnej, takie jak elastyczny Erasure Coding, agregację I/O oraz międzyregionalne wdrażanie w celu zwiększenia wydajności usług Big Data i redukcji całkowitego kosztu posiadania.
  Typowe zastosowania obejmują analizy Big Data dla instytucji finansowych, operatorów (przechowywanie dzienników), organów rządowych i bezpiecznego miasta.

Więcej rozwiązań dotyczących FusionStorage

 • Magazynowanie/wykonywanie kopii zapasowych i archiwizowanie treści

  FusionStorage zapewnia pule zasobów klasy korporacyjnej do magazynowania obiektów cechujące się dużą wydajnością i niezawodnością spełniającą wymogi usług świadczonych w czasie rzeczywistym, internetowych i często używanych, takich jak dane internetowe, dźwięk i wideo online oraz dyski internetowe przedsiębiorstw służące do długoterminowego magazynowania i dostępu online.
  Typowe zastosowania obejmują produkcyjne magazynowanie, wykonywanie kopii zapasowych lub archiwizowanie obrazów kontroli finansowych, podwójnych nagrań (dźwięk/obraz), obrazów służby zdrowia, elektronicznych dokumentów organów rządowych i przedsiębiorstw, a także Internetu pojazdów (Internet of Vehicles, IoV).

Poznaj opinie naszych klientów

 • 0103

  China Merchants Bank: FusionStorage obsługuje krytyczne i nowe obciążenia

  Kanały rozwoju, testowania i internetowe oraz usługi z zakresu Big Data i AI wykorzystujące pamięć masową FusionStorage 10-krotnie przyśpieszają dostarczanie zasobów i obniżają całkowity koszt posiadania o 40 procent.

 • 0203

  China Mobile: FusionStorage przyśpiesza kluczowe usługi

  China Mobile (Liaoning) zastępuje zaawansowane urządzenia magazynujące obsługujące kluczowe usługi pamięcią masową FusionStorage, która skraca czas generowania raportów analitycznych o 80% i ułatwia podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym.

 • 0303

  China Telecom: FusionStorage tworzy pulę zasobów chmurowych o dużej skali

  Rozwiązanie FusionStorage umożliwiło stworzenie rozproszonych, petabajtowych puli zasobów pamięci masowej na potrzeby kluczowych usług BOM firmy China Telecom (Zhejiang). Szybkie wdrożenie oraz prosta obsługa i konserwacja sprzyjają szybkiemu wprowadzaniu nowych usług na rynek, a możliwość skalowania oraz liniowego podnoszenia wydajności i przepustowości przyśpiesza rozbudowę usługi w chmurze na miarę.

Huawei

Specyfikacje

Model FusionStorage1
Architektura systemu W pełni rozproszona architektura
Skalowalność Od 3 do 4096 węzłów
Ochrona przed nadmiarowością danych Metoda Erasure Coding (EC), tryby kopiowania wielokrotnego
Systemowe zasady zabezpieczeń Poziomy dysku, węzła i szafy
Funkcje klasy korporacyjnej Migawki, połączone klony, szyfrowanie danych, Active/Active, asynchroniczna replikacja, automatyczny proces Thin Provisioning, deduplikacja i kompresja oraz QoS
Metody wdrażania Niezależne i zbieżne wdrażanie węzłów obliczeniowych i węzłów pamięci masowej
Typy sieci TCP/IP, RoCE (RDMA) i InfiniBand
Zgodne platformy Huawei FusionSphere, VMware vSphere, Microsoft Windows Hyper-V, OpenStack i kontenery2
Typy procesorów ARM i x86
Pamięć podręczna SSD i RDIMM
Nośniki pamięci masowej Dyski NVMe SSD, SAS SSD, SATA SSD, SAS HDD, NL-SAS HDD i SATA HDD

Uwagi:1. Specyfikacja pamięci masowej bloków.
      2. iSCSI można połączyć z kontenerami.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.