Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług OceanStor DJ

OceanStor DJ to system zarządzania pamięcią masową bazujący na rozwiązaniu OpenStack, który zapewnia ujednolicone zarządzanie systemami SAN, NAS i obiektową pamięcią masową w celu lokalizowania wąskich gardeł wydajności, zapewnienia lepszego wykorzystania i ochrony w przedsiębiorstwie oraz środowiskach przetwarzania w chmurze. OceanStor DJ wirtualizuje systemy pamięci masowej od różnych dostawców w programowalną pulę pamięci masowych, co umożliwia łatwe inicjowanie pamięci masowej bazującej na usługach oraz zarządzanie tą pamięcią.

Na żądanie system zapewnia zasoby pamięci masowej w zależności od obciążenia, z możliwością dynamicznej alokacji zasobów i automatycznego tworzenia kopii zapasowych w celu uproszczenia zarządzania oraz obniżenia kosztów TCO pamięci masowej. W rezultacie wzrosła wydajność oraz stabilność systemu w centrach danych o dużej skali.

Huawei

Specyfikacje

Kategoria Nazwa Wersja podstawowa Wersja zaawansowana
Wirtualizacja zasobów pamięci masowej Skala zarządzania urządzeniem pamięci masowej Wdrożenie jednego węzła: ≤ 128
Wdrożenie trzech węzłów (HA): ≤ 500
Hosty i systemy operacyjne objęte zarządzaniem SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Windows Server, AIX, HP-UX, vCenter Server, ESX/ESXi Server, XenServer, Euler OS
Automatyzacja wdrożenia usługi Usługi blokowej pamięci masowej Tworzenie, instalowanie, rozwijanie i usuwanie woluminów, tworzenie kwerend pobierających informacje; konfiguracja grup zgodności
Usługi pamięci masowej plików Udostępnianie i cofanie udostępniania plików CIFS i NFS, tworzenie kwerend pobierających udostępniane informacje
Usługi obiektowej pamięci masowej Tworzenie i usuwanie zasobników S3 i kontenerów Swift; tworzenie kwerend pobierających informacje
Usługi ochrony danych bazujące na funkcjach macierzy Nd. Tworzenie migawek woluminów, wycofywanie migawek, woluminy „aktywne-aktywne” i replikacja woluminów
Tworzenie migawek udostępnianych plików
Kopia zapasowa danych Usługa kopii zapasowej Nd. Obsługuje tworzenie woluminów z możliwością okresowego tworzenia kopii zapasowych
Tworzenie/odzyskiwanie/usuwanie woluminów na podstawie kopii zapasowych
Obsługa grup zgodności
Specyfikacja przeglądarki Przeglądarka Internet Explorer, Google Chrome, Firefox

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.