Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

SAP HANA Solution

There are a large number of service systems for manufacturing enterprises, leading to various data sources. Therefore, a unified display and information query platform is required.

Huawei’s visualized dashboard based on the HANA platform features efficient development, simplified IT architecture, and real-time data update. It displays the data related to the operation and management of large manufacturing enterprises in real time.

The Huawei HANA solution features visualized modeling, a high compression ratio, and great performance. Relying on this, the Huawei Songshan Lake manufacturing department has developed a dashboard for the global manufacturing operations and command center.

Huawei’s all-flash HANA solution supports the BW system. In the past, it took 6 minutes to generate a workshop production report, it now takes 40 seconds. In addition, in the past, on average, the report failed to be generated once every two days, but now the report can be successfully produced throughout the process. The all-flash infrastructure can speed up memory computing, improving the HANA IO performance by 3 to 10 times.

Some of the key business scenarios supported by Huawei’s HANA solution are:

 • Big Data Quality Alarm
  Challenge: Global manufacturing enterprises are widely scattered around the world. It is important to effectively manage projects and provide support through monitoring and warning. In addition, the production process generates complicated data, so we need to extract key information to quickly make decisions and solve production problems.
  Solution: The Big Data warning system for manufacturing is an important part of smart manufacturing. This displays the End-to-End (E2E) quality warning for global manufacturing enterprises, from the moment when a supplier provides materials to production and go-to-market. To identify factors that affect quality or factors that may trigger alarms, we have built an IT system that automatically collects data. The system allows users to set a reasonable threshold and data mining model based on the collected data. After an alarm is generated based on the model calculation, the system can automatically push the alarm information to staff related to quality management, who can locate problems through quick failure analysis.
  To support the Big Data quality alarm function, Huawei provides the FusionInsight Big Data platform and Big Data acceleration solution (FPGA and SSD cards).
  Customer benefits: The DA200 data compression card helps save 30% of the data nodes and licenses for the Big Data system. The ES3000 NVMe SSD enables the real-time analysis speed of Spark to increase by 40%.
 • Smart Cloud Diagnosis
  Challenges: Fault diagnosis is a problem for maintenance. How can we repair equipment effectively and efficiently?
  Solution: Online cloud diagnosis and the smart testing model can help you diagnose a fault efficiently. Online cloud diagnosis enables you to remotely make a diagnosis and leverage expert resources based on your requirements. The smart model can learn algorithms though machine learning to automatically create a D matrix and adjust parameters. In addition, it can modify the diagnosis model through self-learning. With the smart model, you can quickly conduct a test, locate the fault, and rectify it.
  To support smart cloud diagnosis, Huawei can provide a heterogeneous resource pool that consists of the G series heterogeneous computing platforms and next-generation Atlas smart cloud hardware platforms.
  Customer benefits: This can greatly improve diagnosis efficiency and lower labor and material costs.
 • Customization Requirement Management
  Challenges: There are more customization requirements nowadays. How can enterprises enable flexible manufacturing and shorten the period from order to delivery?
  Solution: HANA prediction analysis helps you predict and analyze data such as that provided by the ERP software about the historical material supply. Thanks to this, you can accurately predict the supply cycle, rate suppliers, and select a supplier that is the most efficient.
  Customer benefits: The supply cycle is shortened by 20%, and the cycle prediction accuracy exceeds 80%.
 • Predictive Maintenance
  Challenges: Large numbers of machines and equipment are introduced for automated production. However, faults may cause production accidents. How can we prevent the faults?
  Solution: The HANA solution provides a platform for predictive maintenance modeling and predictive analysis. It helps you identify key factors that may cause faults and predict the failure probability of each component.
  Customer benefits: The solution enables you to monitor machine and equipment status, and take predictive actions before a fault occurs in the customers’ assets.

Learn More

 • Fast Computing

  All-flash design, quick and real-time analysis, and agile dashboard development

 • Short Load Times

  Up to 128 HANA nodes and 2 mins/TB for HANA data loading (three times faster than traditional storage)

 • Data Security and Service Continuity

  Second-level lossless snapshot backup and gateway-free active-active solution ensure HANA data security and service continuity

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.