Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

The Internet Industry Is Changing

While small- and medium-sized Over The Top (OTT) enterprises are migrating services to large-scale public clouds to reduce operational costs, large OTTs are building their own data centers, to cope with the demands of agile innovation and the continuous evolution of services. In addition, they are increasingly turning to cloud computing, big data, and Artificial Intelligence (AI) to improve service efficiency and business innovation.

Huawei’s Cloud Data Center for the Internet industry enables Internet service innovation and iteration, managing massive amounts of data to improve customer profiling, and using AI in diverse scenarios — from intelligent customer services to precise pushes, image search, and OCR (Optical Character Recognition) — to improve monetization capabilities. Container, micro-service, and serverless technologies further accelerate service innovation, increasing not only the categories but also the number of apps.

Customer Benefits

Internet Data Center Architecture

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.