Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Για Έξυπνη Οικονομία την Εποχή των Big Data

Ο όγκος δεδομένων και η δυνατότητες αλλαγής των τραπεζών αυξάνεται. Ωστόσο, οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές δικτύου με πρωτόγονα μέσα εντοπισμού σφάλματος και αναξιόπιστους μηχανισμούς Disaster Recover(DR), μειώνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών τραπέζης.

Η εφαρμογή του Intent-Driven Network for Finance της Huawei είναι μία έξυπνη εφαρμογή βασισμένη στο framework Software-Defined Networking (SDN). Η Εφαρμογή προσφέρει δύο αρχιτεκτονικές καινοτομίες – αναγνώριση ποιότητας και ομαλή εξέλιξη – επιτρέποντας τα δίκτυα να προσφέρουν οικονομικές υπηρεσίες, γρήγορα και άνετα. Προσαρμόζεται σε μία αρχιτεκτονική δικτύου που ενσωματώνει τα δίκτυα παραγωγής και γραφείου ώστε να μεταφέρει αποτελεσματικά μεγάλο όγκο δεδομένων. Βοηθάει τους πελάτες στην κατασκευή έξυπνων οικονομικών δικτύων που είναι ενοποιημένοι φυσικά αλλά λογικά απομονωμένοι.

Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως δομημένα δίκτυα δέντρου που υποφέρουν από μειωμένη αποτελεσματικότητα μετάδοσης δεδομένων και οι νέες υπηρεσίες εισάγουν όλο και περισσότερη πρόσβαση στα τερματικά των οικονομικών δικτύων.

Αλλού, οι εφαρμογές big data απαιτούν υψηλές ταχύτητες δικτύου και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μετάδοσης δεδομένων μεταξύ δικτύων παραγωγής και γραφείου. Η εισαγωγή στις τεχνολογίες cloud computing απαιτεί υποδομή διαμοίρασης ICT, και μετατόπιση του κέντρου δεδομένων Virtual Machine (VM).

WAN: Πολυκεντρικός Πυρήνας Δικτύου Μεταφορών

HΗ εφαρμογή της Huawei αντικαθιστά την παραδοσιακή δομή δέντρου του δικτύου με ένα πυρήνα δικτύου μεταφορών σε μία τοπολογία ring. Τα κέντρα υποκαταστημάτων και υπηρεσιών συνδέονται στο τραπεζικό σύστημα μέσω κοντινών κόμβων βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ραχοκοκαλιάς του δικτύου με:

 • Ένα δίκτυο μεταφορών outloop που περιλαμβάνει 3πλόυ επιπέδου αρχιτεκτονική του πυρήνα, συνόλου και πρόσβαση.
 • A carrier network with three or four core nodes and multiple aggregation nodes, suitable for application in multi-service center layouts.
 • Ένας πυρήνας διπλού επιπέδου ενισχύει τη σταθερότητα του δικτύου και μειώνει τη μέση καθυστέρηση του δικτύου.

Δίκτυο Data Center

Για να συναντήσει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας βασισμένης στο cloud, το μεγάλο δίκτυο επιπέδου-2 υποστηρίζει μετατόπιση μεταξύ data centers, γρήγορη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και άνετη, προσαρμοσμένη υποδομή πόρων χρησιμοποιώντας: ένα μεγάλο δίκτυο επιπέδου-2 στην ίδια πόλη, επιτρέποντας άνετη υπηρεσία ανάπτυξης και υποστηρίζοντας αρχιτεκτονικές active-active και μία εσωτερική δομή ring με ένα δίκτυο επαναφοράς από καταστροφή 2-site, three center. 

Campus και Υποκατάστημα
Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί τα μέτρα ασφάλειας προστασίας Ε2Ε, που περιλαμβάνουν έλεγχο πρόσβασης τερματικού και διαχείριση δικαιωμάτων, ώστε να συναντήσουν τις απαιτήσεις της παραγωγής campus, ενσωμάτωση υπηρεσίας γραφείου και κινητό γραφείο. Η μεγάλης κλίμακας κάλυψη περιλαμβάνει παραδοσιακά δίκτυα campus, υποκαταστήματα και κέντρα υπηρεσιών, και ένα κεντρικό κέντρο επεξεργασίας υπηρεσίας.

Δείτε Περισσότερα

 • Ενοποίηση

  Η ενσωμάτωση πολλαπλών φυσικών δικτύων μειώνει το Total Cost of Ownership (TCO) του δικτύου κατά 50%.

 • Ασφάλεια

  Ενοποιημένη συνεργασία ασφαλείας χρησιμοποιεί ανάλυση big data για να βελτιώσει την ασφάλεια του δικτύου

 • Αποτελεσματικότητα

  Μία αρχιτεκτονική δικτύου και γρήγορης ταχύτητας πυρήνες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και ενισχύουν τις διαδικασίες τραπεζών