Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Διευρύνοντας την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Η σύγχρονη εκπαίδευση αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, από έλλειψη χρηματοδότησης σε περιορισμένους πόρους. Έτσι, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση της Huawei κάνει το διαμοιρασμό υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών πόρων ευκολότερο, ενισχύει τις μεθόδους διδασκαλίας και δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στους μαθητές στον τομέα της εκπαίδευσης. Καταφέρνει όλα τα παραπάνω με την ενσωμάτωση πληθώρας χαρακτηριστικών όπως βιντεοσκόπηση τάξης (class recording), εξ αποστάσεως διδασκαλία και διαδραστική διδασκαλία.

Με μία ενοποιημένη πλατφόρμα εκπαίδευσης cloud, η Huawei παρέχει μία λύση End to End (E2E)- διαθέσιμη για δασκάλους, αίθουσες και μεμονωμένους μαθητές – κάνοντας διαδραστική τη διδασκαλία με ήχο και βίντεο πραγματικού χρόνου, με ζωντανή μετάδοση, διαδικτυακή μετάδοση αίθουσας, εγγραφή full-angle της αίθουσας και με αναπαραγωγή μαθημάτων κατ’απαίτηση.

Χρησιμοποιεί το Live Virtual Classroom (LVC) ώστε να συνδέσει διαδικτυακά τους δασκάλους με τους μαθητές, δημιουργώντας μια συναρπαστική εμπειρία αίθουσας που δεν εξαρτάται από μία φυσική τοποθεσία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση μεταφορικού κόστους και εξοικονόμηση χρόνου για τα σχολεία, κάνοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση πιο άνετες και αυξάνοντας την αποτελεσματική χρήση πόρων.

Μία Έξυπνη Αίθουσα ενσωματώνει δυνατότητες εγγραφής και εξ αποστάσεως διαδραστική διδασκαλία. Αλληλεπιδρά με τις απομακρυσμένες οπτικο-ακουστικές αίθουσες σε πραγματικό χρόνο και καταγράφει τη δραστηριότητα της αίθουσας με ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο τρόπο. Η ζωντανή μετάδοση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι προσβάσιμη οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, από πολλαπλά τερματικά ,με την επιλογή after-the-fact playback να κάνει πιο εύκολη την κοινή χρήση υψηλής ποιότητας πόρων.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται ένα virtual release σύστημα πολλαπλών σεναρίων για το campus. Το στούντιο – το οποίο χρησιμοποιείται για την βιντεοσκόπηση και τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο όπως και για άλλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες – χρειάζεται μόνο 15-20sqm χώρου και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα τις ανάγκες του σχολείου.

Η Huawei – σε συνεργασία με τους συνεργάτες – βοηθάει τους δασκάλους να μεταφέρουν εύκολα και άνετα, υψηλής ποιότητας μάθηση και υλικό διδασκαλίας διαδικτυακά, βελτιώνοντας την επικοινωνία δασκάλου-μαθητή, και δημιουργώνοντας ένα δίκτυο κοινότητας για τα σχολεία, δασκάλους, μαθητές και γονείς.

Δείτε Περισσότερα

  • Λύση E2E

    Παρέχει πρόσβαση σε πόρους μάθησης για επιτραπέζιες και κινητές συσκευές, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν εύκολα να καταγράφουν και να μοιράζονται υψηλής ποιότητας πόρους μάθησης.


  • Δυνατότητες Βίντεο HD

    Χρησιμοποιώντας διαφορετικά τερματικά, οι δάσκαλοι και οι μαθητές απολαμβάνουν τις δυνατότητες ήχου και βίντεο σε υψηλή ποιότητα (High Definition[HD]) με αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μέσω μίας ενοποιημένης διεπαφής.

  • Ενοποιημένη Συντήρηση

    Η ενοποιημένη πλατφόρμα διδασκαλίας – ενσωματώνει την απομακρυσμένη διδασκαλία, τη διαδικτυακή μάθηση και την εικονική αίθουσα, καθώς και άλλες επιλογές- παρέχει μια κωδικοποιημένη πλατφόρμα, και προωθεί τη διαχείριση και συντήρηση πόρων.