Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Η Τεχνολογία Πρoωθεί τη Συνεργασία στην Αίθουσα

Όσο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση υιοθετεί καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας – διαδικτυακή μάθηση, διαδραστική μάθηση και μάθηση με εικονική πραγματικότητα (Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) -, το δίκτυο campus του σχολείου αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις: μειωμένη αποτελεσματικότητα ανάπτυξης, χαμηλή παροχή υπηρεσιών, πολύπλοκη διαχείριση δικτύου, υψηλό Operating Expense ((OPEX) κόστος λειτουργίας) και περιορισμένο εύρος δικτυακών εφαρμογών.

Η Huawei, χρησιμοποιεί μια κεντρική πλατφόρμα cloud – CloudCampus,- ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις. Τo CloudCampus διαθέτει plug-and-play δυνατότητες και επέκταση On-demand, κεντρικές και απλοποιημένες Operations and Maintenance ((O&M) Λειτουργίες και Συντήρηση), και ανοιχτό Application Programming Interfaces (APIs).

Μία πλατφόρμα βασισμένη σε cloud επιτρέπει τους χειριστές δικτύου να διαχειριστούν το σχεδιασμό του δικτύου, την ανάπτυξη υπηρεσίας, τη βελτίωση και την προληπτική συντήρηση (Preventive Maintenance Inspection (PMI) οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή, ενισχύοντας τη συνολική απόδοση. Με αυτό τον τρόπο, παρέχει στους χειριστές πολλαπλά εικονικά και αυτόματα εργαλεία Ο&Μ, ώστε να βελτιώσει την απομακρυσμένη διάγνωση σφαλμάτων Ο&Μ, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του δικτύου Ο&Μ και να μειώσει το Operating Expense ((OPEX) κόστος λειτουργίας) μέχρι και 80%.

Υπάρχουν Περισσότερα.

Οι δυνατότητες plug-and-play του δικτύου βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, μειώνουν την on-site διαμόρφωση και προσφέρουν βελτιωμένες δυνατότητες με ελάχιστο κόστος. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης υπηρεσιών, η πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη σε cloud επιτρέπει την απομακρυσμένη ανάπτυξη υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών χωρίς να χρειάζονται επαγγελματίες μηχανικοί δικτύου στο χώρο. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι του δημοτικού μπορούν να ανεβάσουν επιπρόσθετο υλικό στο δίκτυο cloud με ένα απλό κλικ. Ως αποτέλεσμα, η πλατφόρμα εξασφαλίζει πως η εκπαίδευση των μαθητών παραμένει πρωταρχικό στοιχείο στη ψηφιοποίηση του σχολείου.

Εν τω μεταξύ, η διαχείριση βασισμένη σε cloud καλύπτει 4 τύπους υπηρεσιών APIs: ταυτοποίηση, εξουσιοδότηση, αυτοματοποίηση δικτύου, δίκτυο Ο&Μ και APIs δεδομένων προστιθέμενης αξίας. Αυτά τα APIs(προς το παρόν περισσότερα από 100) ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιπέδου εφαρμογής και παρέχουν συγκεκριμένες για τη βιομηχανία υπηρεσίες Value-Added Services (VAS) για τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων την ανάλυση ροής μαθητών,την ηλεκτρονική σχολική τσάντα (e-schoolbag), τη διαχείριση υγείας μαθητή και εφαρμογές έξυπνου γραφείου – μετατρέποντας τα δεδομένα big data σε χρήσιμες πληροφορίες.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται – συμπεριλαμβανομένων WLAN, campus switches, firewalls, security gateways εφαρμογών και νέας γενιάς Access Points (APs) – επεκτείνουν τις δυνατότητες του δικτύου. Τα ΑΡs, διαθέτουν 3 κανάλια radio, αυξάνοντας τον αριθμό ταυτόχρονων χρηστών κατά 50% και είναι ιδανικό για υψηλής πυκνότητας σενάρια όπως για παράδειγμα αίθουσες και κοιτώνες.

Δείτε Περισσότερα

  • Ενοποιημένη Πρόσβαση Παντού και Οποιαδήποτε Στιγμή

    Οι μηχανικοί O&M, καθώς και οι δάσκαλοι και οι μαθητές, μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα cloud από παντού και οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας διάφορα τερματικά. Οι δάσκαλοι μπορούν να ανεβάσουν εξ’ αποστάσεως υλικό στη νέα αίθουσα.

  • Απολοποιημένο Ο&Μ

    Μία πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη σε cloud συγκεντρώνει πολλά δίκτυα campus σε ένα εικονικό τερματικό. Η πλατφόρμα παρέχει στους χειριστές πολλαπλά εικονικά και αυτόματα εργαλεία Ο&Μ, ώστε να βελτιώσει την απομακρυσμένη διάγνωση σφαλμάτων Ο&Μ, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του δικτύου Ο&Μ και να μειώσει το Operating Expense ((OPEX) κόστος λειτουργίας) μέχρι και 80%.

  • Ανοιχτό Οικοσύστημα

    Οι χειριστές δικτύου μπορούν να αξιοποιήσουν το ανοιχτό οικοσύστημα εφαρμογών (που διαθέτει πάνω από 100 APIs) ώστε να διαλειτουργούν με συστήματα εφαρμογών τρίτων και να μεταφέρουν πολλαπλά VASs – συμπεριλαμβανομένων την e-schoolbag ( τη διαχείριση υγείας μαθητή καθώς και εφαρμογές έξυπνου γραφείου.

Σχετικά Προϊόντα