Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Δημιουργώντας Δίκτυα Campus για Συγκεκριμένες Περιπτώσεις

Όσο τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα – πανεπιστήμια, επαγγελματικά σχολεία – μεγαλώνουν σε μέγεθος και ανάστημα, τα δίκτυα campus έχουν άμεση ανάγκη αναβάθμισης.

Όσο οι νέες μέθοδοι μάθησης εξελίσσονται – όπως τεχνολογία διδασκαλίας βασισμένη σε Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR) και έξυπνες αίθουσες 360° - το χαμηλό latency είναι σημαντικός παράγοντας.

Πράγματι, με τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που χρειάζονται τώρα να μεταφερθούν, προτεραιότητα έχουν και οι υψηλές ταχύτητες.

Όμως ακόμα το παραδοσιακό δίκτυο campus αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, από την υποστήριξη νέων τεχνολογιών και μεταφορά υψηλών ταχυτήτων μέχρι την εξασφάλιση ασύρματης κάλυψης σε όλο το campus, παρέχοντας στους χειριστές του δικτύου μεγαλύτερο έλεγχο και απλοποιώντας τις Operations and Maintenance ((O&M) Λειτουργίες και Συντήρηση) του δικτύου.

Εισάγοντας όμως νέες τεχνολογίες – συμπεριλαμβανομένων agile ελεγκτών, πλατφόρμες διαχείρισης βασισμένες σε cloud, συσκευές WLAN ειδικά για campus και συστήματα Cybersecurity Intelligence Systems (CISs) – στην εκπαίδευση εξασφαλίζεται στους μαθητές και το προσωπικό καλύτερη ποιότητα εμπειρίας δικτύου όπως τη χρειάζονται και την αξίζουν.

Agile

AΈνας agile controller παρέχει ολοκληρωμένο έλεγχο πάνω από την αρχιτεκτονική Software Defined Network (SDN). Το καταφέρνει αυτό με το να συγκεντρώνει τον έλεγχο της ταχύτητας του δικτύου, τις εφαρμογές και την πολιτική ασφαλείας, εξασφαλίζοντας τα δίκτυα των campus να είναι πιο agile και να μπορούν να υποστηρίξουν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ο agile controller ενσωματώνει πολλά δίκτυα και παρέχει πιο αποτελεσματική διαχείριση για τους υπαλλήλους, καλεσμένους, διαχειριστές συσκευών και στα τερματικά. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του υποστηρίζει τη διασύνδεση τρίτων και εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους χρήστες.

Cloud

Η Huawei χρησιμοποιεί μία πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη σε cloud – CampusInsight – για την απλοποίηση Ο&Μ. Το CampusInsight αντλεί με έξυπνο τρόπο δεδομένα δικτύου big data σε πραγματικό χρόνο. Μετέπειτα, χρησιμοποιεί εφαρμογές τρίτων ώστε να αναγνωρίσει έξυπνα 4 χαρακτηριστικά προβλήματα του δικτύου: συνδεσιμότητα, επίδοση ασύρματων διεπαφών ,περιαγωγή και προβλήματα της συσκευής. Χρησιμοποιώντας την τηλεμετρία, το CampusInsight παρέχει προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για μεμονωμένους και ομαδοποιημένους χρήστες βελτιώνοντας τη διόρθωση σφαλμάτων κατά 85% ενώ επίσης μειώνει το Operating Expense ((OPEX) κόστος λειτουργίας) – μέχρι και 80%.

Αποδοτικό

Επίσης, η πλατφόρμα eSight της Huawei παρέχει ενοποιημένη, εικονική διαχείριση πόρων, τοπολογία, επίδοση και έξυπνη διαμόρφωση για ετερογενείς συσκευές. Μία ανοιχτή, άνετη, βασισμένη σε cloud πλατφόρμα, σχεδιασμένη να υποστηρίζει υποδομή και συσκευές από προμηθευτές τρίτων, το eSight βελτιώνει την αποτελεσματικότητα Ο&Μ, μειώνει το κόστος, βελτιώνει τη χρήση πόρων, προστατεύει τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξασφαλίζει responsive, και υψηλής διαθεσιμότητας συστήματα δικτύων.

Ταχύτητα

Η Huawei χρησιμοποιεί καινοτόμες, κατανεμημένες Wi-Fi συσκευές ώστε να παρέχει υψηλή ταχύτητα (1.167/1.267 Gbit/s) σε κάθε αίθουσα και ολοκληρωμένη κάλυψη χωρίς κενά. Τα ειδικά/σχεδιασμένα για αίθουσες Access Points (APs)είναι τοποθετημένα στα δωμάτια εξοπλισμού, στους τοίχους ή τους διαδρόμους ενώ τα Remote Units (RUs) είναι σταθερά στις αίθουσες και τα σήματα μεταφέρονται μέσω καλωδίων χωρίς απώλειες λόγω διεύσδυσης σε τοίχο, μεταφέροντας υψηλής ποιότητας ασύρματη κάλυψη. Επιπλέον, η πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη σε cloud χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί APs, ενοικιαστές, άδειες, σχεδιασμό και βελτίωση δικτύου, παρακολούθηση συσκευών, διαμόρφωση υπηρεσίας δικτύου και για τις υπηρεσίες Value-Added Services (VASs) – μειώνοντας σημαντικά τον ΟΡΕΧ.

Ασφαλής

Η ασφάλεια παραμένει πρωταρχικός παράγοντας κατά την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού campus δικτύου. Έτσι, η Huawei υιοθετεί το σύστημα Cybersecurity Intelligence System (CIS) για να αμυνθεί ενάντια σε απειλές Advanced Persistent Threats (APTs) χρησιμοποιώντας big data και Machine Learning(ML). Συνεργάζεται μεταξύ συσκευών ασφαλείας και endpoints και παρέχει στους χειριστές δικτύου εικονικοποίηση σε διάφορα τερματικά με επίγνωση κατάστασης ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο και παρακολούθησης πηγής PB-level μέσα σε δευτερόλεπτα.

Δείτε Περισσότερα

  • Wi-Fi για όλα τα σενάρια

    Προϊόντα Wi-Fi για συγκεκριμένα σενάρια που καλύπτουν περισσότερες εγκαταστάσεις: από αίθουσες (υψηλής πυκνότητας ανάπτυξη) και αίθουσες συνδιασκέψεων (εσωτερική εγκατάσταση), σε κοιτώνες (κατανεμημένη Wi-Fi ανάπτυξη) και σε στάδια (εξωτερική ανάπτυξη AP).

  • Ασφαλή Δίκτυα

    Χρησιμοποιώντας το σύστημα Cybersecurity Intelligence System (CIS),τα δίκτυα αμύνονται ενάντια σε απειλές APTs ενώ οι χειριστές δικτύου παρέχουν εικονικοποίηση κατάστασης ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο και παρακολούθηση πηγής PB-level μέσα σε δευτερόλεπτα.

  • Ενοποιημένη Διαχείριση

    Οι πλατφόρμες βασισμένες σε cloud – CampusInsight και eSight – χρησιμοποιούν big data ώστε να παρέχουν στους χειριστές δικτύου εικονικοποιημένη, απλοποιημένη, διαχείριση δικτύου ενώ αναγνωρίζουν προβλήματα δικτύου και παρέχουν προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Σχετικά Προϊόντα