Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

What Is Huawei Intelligent Campus?

Where we work and where we live, a campus lies at the core of our economic development and serves as the basis for us to build a fully connected, intelligent world. Today’s campuses have ever-increasing requirements for intelligence, openness, and innovation to build better connections between people, services, knowledge, and things.


Huawei Intelligent Campus solution uses the Horizon Digital Platform and new ICT — such as AI, big data, and cloud — to reshape campus service systems. The solution uses Wi-Fi 6 (AirEngine), switches (CloudEngine), all-optical access (Huawei OptiXaccess and Huawei OptiXstar), and other cutting-edge products to offer intelligent, easy-to-use, and high-bandwidth campus networks, enabling interconnection between service systems and driving the continuous evolution of campus service applications, such as comprehensive security protection, convenient access, and energy efficiency management.

Why Huawei?

 • hicampus why huawei 1

  Fully Wireless: AirEngine Wi-Fi 6 Powered by Huawei 5G

  • 10 Gbit/s rate: Wi-Fi 6 Pro's 10.75 Gbit/s forwarding capability is twice that of the industry average.

  • 10 ms latency: 5G roaming technology provides seamless roaming in all scenarios, with 50% lower latency than the industry average.

  • 10 minute fault rectification: Accurately locates faults in minutes, slashing the operation costs.

 • hicampus why huawei 2

  Fully Optical: Ultra-Broadband, Energy Saving, Converged O&M

  • Passive devices replace active devices, reducing power consumption by 30% and equipment room space and cabling workloads by 50%.

  • Ultra-broadband core with six times higher bandwidth than the industry average.

  • Unified O&M: A single technician can maintain a whole campus.

 • hicampus why huawei 3

  Fully Intelligent: from single-point intelligence to comprehensive intelligence

  • Service intelligence: From single-point intelligence to overall intelligence, leading the intent-driven experience, improving operations efficiency, and enabling service innovation.

  • Network intelligence: From passive fault response to proactive response. Proactively locates faults and offers rectification suggestions based on the network O&M expert system and multiple AI algorithms.

Videos

Case Study

News & Events

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.

EXPAND