Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:
Huawei

Power IoT Kick-Starts the Smart Grid Era

In the past, power distribution companies often faced challenges such as difficult supervision of electricity theft, high line loss, difficult electricity fee collection, and serious arrears. They also heavily relied on manual meter reading, resulting in high maintenance costs. Huawei’s solution uses innovative broadband PLC-IoT technology to achieve 100% meter reading success. As part of the solution, multi-method prepayment accelerates electricity fee collection, and multi-dimensional monitoring and analysis reduce line loss. The solution also integrates management of power distribution and consumption. All these features combine to increase the operating efficiency of power companies.

Power IoT

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.