Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Data Protection Solutions

Huawei together with partners provide full-lifecycle protection for data from its initial generation to its eventual archival or deletion at the end of its service life, covering disaster recovery, backup, and archiving. Huawei solutions help customers recover hot data upon disasters, back up critical data and make valuable data reusable, and save cold data for long-term retention.

Huawei solutions protect data across the whole lifecycle to improve data mobility and unleash the power of data.Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.