Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Native Wireless Access Controller Cards

Huawei native AC cards build a converged wired/wireless network without the need to purchase separate ACs. Native AC cards can function as common cards that provide data access and switching services while implementing AC functions.

Native AC Cards are applicable to Huawei S12700 and S7700 agile modular switches.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.