Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

CloudEngine S6730-H-V2 Series 25 GE Switches

CloudEngine S6730-H-V2 series 25GE switches are next-generation switches that deliver 48-port 25GE downlink and 6-port 100GE uplink connectivity for enterprise campuses, carriers, higher education institutions, and governments.

The series offers free mobility to deliver a consistent user experience and also supports Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN)-based virtualization, creating a multi-purpose network. By leveraging Deterministic IP (DIP) technology, CloudEngine S6730-H-V2 enables deterministic forwarding with just microsecond-level jitter at the IP layer.

Huawei

Specifications¹

Product Model CloudEngine S6730-H48Y6C-V2 CloudEngine S6730-H48Y6C-TV2
Switching Capacity2 3.6Tbps/4.8Tbps 3.6Tbps/4.8Tbps
Fixed Ports 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28
iPCA Collection of real-time statistics on the number of lost packets and packet loss ratio at network and device levels
VXLAN VXLAN L2 and L3 gateways
Centralized and distributed gateways
BGP-EVPN
Configured through the NETCONF protocol
QoS Traffic classifier technologies from the link layer to the application layer
Comprehensive queue scheduling algorithms and congestion control algorithms
Multi-level precise scheduling of data flows
Hardware-based low-latency queues for multicast packets
Interoperability VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST)
LNP (similar to DTP)
VCMP (similar to VTP)
For detailed interoperability certifications and test reports, click HERE.

1. This content is applicable only to regions outside the Chinese mainland. Huawei reserves the right to interpret this content.
2. The value before the slash (/) refers to the device's switching capability, while the value after the slash (/) means the system's switching capability.

For Partners

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.