Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Κέντρο Διαχείρισης Ασφάλειας Συμβάντων (eLog)

Security Event Management Center is a comprehensive and unified system for implementing log management and security audits. With superb performance, reliability, security, and scalability, it implements mass storage, unified management, and convenient operation and maintenance, meeting the needs of log management and security audits.
Note:The Security Event Management Center has incorporated LogCenter into eLog. Currently, the LogCenter is sold under control and will be replaced by the eLog brand.

Huawei

Specifications¹

Multiple Log Collection Modes Supports syslog, JDBC, dataflow, XDR, session, radius, netflow, FTP/SFTP, and WMI modes of log collection
Multiple Reports Export Formats Supports PDF, HTML, Word, TXT, Excel, and MHTML formats
Multiple Alarm Mode Supports SMS, email, audio, SNMP, and trap modes

1.This content is applicable only to regions outside mainland China. Huawei reserves the right to interpret this content.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.