Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Το Huawei OceanProtect επικυρώθηκε ως backup σύστημα αποθήκευσης επόμενης γενιάς από το Evaluator Group

2022/05/05

Η παγκοσμίου φήμης εταιρεία ανάλυσης ΙΤ, Evaluator Group, δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση τεχνικής αξιολόγησης για το Huawei OceanProtect Backup Storage. Με βάση ένα πραγματικό περιβάλλον, η αυστηρή αξιολόγηση του Evaluator Group κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Huawei OceanProtect Backup Storage διαθέτει γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης, αποτελεσματική μείωση δεδομένων και σύστημα αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας υψηλής αξιοπιστίας σχεδιασμένο για την προστασία βασικών δεδομένων εφαρμογών για μεγάλες επιχειρήσεις. Το OceanProtect εγγυάται την αξιολόγηση από τις επιχειρήσεις ως εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων προστασίας δεδομένων που σχετίζονται με το κόστος, την αύξηση των δεδομένων και την ανάγκη για συνεχή λειτουργία.


oceanprotect image

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο όγκος δεδομένων συνεχίζονται, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης αυξανόμενες απειλές. Ως αποτέλεσμα, τα τμήματα ΙΤ επικεντρώνονται στη δημιουργία υποδομής προστασίας δεδομένων που μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να προστατεύσουν κρίσιμες πληροφορίες της επιχείρησης με οικονομικό τρόπο.

Το εργαστήριo του Evaluator Group συνεργάστηκε με την Huawei για τη διεξαγωγή δοκιμών απόδοσης One Node ανάμεσα στη συσκευή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Huawei OceanProtect και στο αντίστοιχο σύστημα ενός κορυφαίου κατασκευάστη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολλά πλεονεκτήματα έναντι του κατασκευαστή, όπως ότι:

  • Το OceanProtect παρείχε κατά μέσο όρο 2 φορές υψηλότερη απόδοση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
  • Το Huawei OceanProtect παρείχε σταθερά υψηλότερους ρυθμούς μείωσης δεδομένων
  • Το OceanProtect παρέχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δεδομένων χρησιμοποιώντας RAID triple parity (TP) και ανεξάρτητους ελεγκτές που έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης

Γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση: 2 - 3 φορές ταχύτερη

Η ικανότητα του Huawei OceanProtect να βελτιστοποιεί τα I/O paths σημαίνει ότι μπορεί να προσφέρει λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης υψηλής ταχύτητας. Το OceanProtect χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική πολλαπλών κόμβων, κατανεμημένη παράλληλα που επιτρέπει στην απόδοση να κλιμακώνεται γραμμικά, παράλληλα με τα αντίγραφα ασφαλείας για να επιταχύνει την απόδοση. Επιπλέον, η χρήση all-flash storage από την Huawei ενισχύει σημαντικά την ικανότητα του συστήματος να διατηρεί υψηλή απόδοση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης. Σε αντίθεση με πολλές παραδοσιακές συσκευές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιούν περιστρεφόμενα μέσα, τα μέσα SSD της OceanProtect παρέχουν σταθερή απόδοση, βελτιώνοντας τις λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης.

Αποτελεσματική μείωση δεδομένων: 49% περισσότερα δεδομένα που αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο

Το OceanProtect χρησιμοποιεί τεχνολογίες deduplication, compression και compaction για την παροχή υψηλών ποσοστών μείωσης δεδομένων, βοηθώντας τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν την επένδυσή τους σε storage hardware, να αυξήσουν την αποτελεσματική χωρητικότητα και να μειώσουν το συνολικό κόστος (TCO). Το OceanProtect χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους για τον ακριβή διαχωρισμό των written data προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά της ροής δεδομένων. Οι τεχνολογίες variable-length deduplication, feature-based compression, και byte-level compaction χρησιμοποιούνται επίσης για την επίτευξη υψηλότερου ρυθμού μείωσης δεδομένων.

Το Huawei OceanProtect παρέχει περίπου 49% μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης δεδομένων, ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο δεδομένων που προστατεύονται. Με μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης δεδομένων, το OceanProtect μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των εφεδρικών συσκευών, μειώνοντας επίσης τις απαιτήσεις ισχύος, χώρου και cooling επιτρέποντας στην Huawei να μειώσει το συνολικό κόστος.

Υψηλή αξιοπιστία: 99,9999%, υψηλή διαθεσιμότητα όπως στα συστήματα Κύριας Παραγωγής

Το Huawei OceanProtect Backup Storage χρησιμοποιεί μια active-active, με redundant hardware αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ολοκλήρωση κρίσιμων εργασιών προστασίας δεδομένων ή ανάκτησης σε περίπτωση αστοχίας του hardware. Αυτή η αρχιτεκτονική συμπληρώνεται από τη χρήση τεχνολογίας RAID Triple Parity (RAID-TP) που ανέχεται την ταυτόχρονη αστοχία έως και τριών δίσκων, παρέχοντας 99,9999% διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις δοκιμές της Huawei. Επιπλέον, η επαλήθευση της συνέπειας δεδομένων διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων.

Ο Russ Fellows, έγκυρος αναλυτής στο Evaluator Group, σημείωσε: «Διαπιστώσαμε ότι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κορυφαίο κατασκευάστη, το Huawei OceanProtect μπορεί να προστατεύσει περισσότερα δεδομένα, σε λιγότερο χρόνο, ενώ παράλληλα προσφέρει καλύτερους χρόνους ανάκτησης. Το OceanProtect παρέχει βελτιωμένα επίπεδα RTO και RPO επιτυγχάνοντας υψηλότερα ποσοστά μείωσης δεδομένων, μαζί με υψηλότερες επιδόσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας. Η δυνατότητα προστασίας περισσότερων δεδομένων σε λιγότερο χρόνο, σε συνδυασμό με την υψηλή διαθεσιμότητα δεδομένων, καθιστούν το Huawei OceanProtect ισχυρό ανταγωνιστή στις συσκευές προστασίας δεδομένων των επιχειρήσεων».