Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

How to Implement Inclusive AI?

  • Full-Stack Uniform Architecture

  • Simplified and fast AI development from ModelArts

  • Multi-Technology Collaboration

  • Security Protection

Enterprise Intelligence (EI) is the central theme of the fourth industrial revolution. EI is accelerating digital transformation and significantly reshaping enterprises’ business operation and value creation models. According to the Huawei Global Industry Vision (GIV) forecast, incremental data will reach 180 zetabytes in 2025, which is far beyond a human’s processing capability. Data is a critical asset for enterprises, using AI to effectively analyze data, process data, and make decisions improves the production efficiency and intelligence of enterprises. This will become a core task for enterprises in their business operations. By 2025, an estimated 86 percent of global enterprises will use AI.

Huawei will provide economical, yet powerful, AI computing power, enhance products and solutions, and provide Atlas series intelligent computing service, lossless networks, and storage devices for the industry.

Huawei will use the ModelArts, a ‘minimal and fastest’ one-stop AI application development platform, to lower AI application development thresholds and shorten algorithms’ Time-To-Market (TTM).

Huawei will use a full-stack uniform architecture to implement one-click device-edge-cloud deployment, making AI easier to use, operate, and maintain.

Huawei is dedicated to creating inclusive values and providing affordable, user-friendly, reliable AI products and services. Huawei will work together with customers, industry partners, and academia to achieve win-win cooperation, develop Pervasive intelligence, and build a fully connected, intelligent world.

Huawei's AI Portfolio: Full-Stack, All-Scenario

Computing power that meets customer expectations

Device-Edge-cloud collaboration, covering all scenarios

Applicable to multiple deployment environments

All-In- One solution and cloud service capabilities

AI full-stack all-scenario solution

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.

EXPAND